130526. lajstromszámú szabadalom • Eljárás színes előhíváshoz való többszínű hangfilmképeknek előállítására festéket kapcsoló alkatelemeket tartalmazó halogénezüstemulziórétegeken

/ Megjelent 1942. évi december hó 15-én. MAGTAB KIJRÍLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 130526. szám. IX/f. osztály. — F—8131. alapszám. Eljárás színes előhíváshoz valé többszínű hiangfilmképekniek előállítására festéket kapcsoló alkatelemek*! tartalmazó halogénezüstemulziórétegekcn. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Wolfen. A bejelentés napja: 1937. évi szeptember hó 7. — Németországi elsőbbsége: 1936. évi szeptember hő 8. Szubtrakíív többszínű filmeket előállí­tottak már akként, hogy a több egymása felett fekvő rétegben elrendezett színes részképek csak feste hanyagokból vannak és 5 nem tartalmaznak sem ezüstöt, sem más fémet. Ezek az eljárások kiválóan alkal­masak filmképek előállítására3 a hangsáv előállításánál viszont nehézségek mutat­koznak, mert a jelenleg használatos, hang;-10 felvevőikészülékek különösen vörösön túlj sugarakkal szemben érzékenyek és a tisz­ta festékanyagból álló képek még ha a há­rom alapszín egymásra való rótegezésével látszólag az ezüstcsapiad ókkal egyértékü 15 fekete színt eredményeznek is, a vörösön túli sugarakat átereszlik. Ez a körül­mény a hangleadást rendkívül károsan bsfolyásolja. Meg kell tehát kísérelni, hogy a hangsávot ily tiszta festékanyagképeknél 20 is a vörösön túli sugarakkal szemben át nem ereszt övé tegyük. Ugy találtuk, hogy erre különösen al­kalmas a .színes előhívásos eljárás, elő­nyösen diffuziál'ó alkatelemek használatá-25 val, miként azt pl. a 787388. sz. francia szabadalmi leírás, a 128264. számú, all£6!7. számú, a 117766. számú, a 117582. számú, a 120661. számú, a 125559. számú magyar; és a 821613. számú francia szabadalmi le-30 írások ismertetik. Oly báromrétegű másolófilmne, mely egyenként egymásra öntőit rétegeiben egy­egy diffuziállói festékanyagösszetevőt tar­talmaz, tetszőleges többszínű oly képet másolunk, amelyet vagy a színes előhí^ 35 vásos eljárással, vagy az ismert más el­járások bármelyikével, például az ímbi­bicióis eljárással, az judigoziol-eljárással,, a festékanyagot kifehérítő eljárással, vagy az ezüst-festékfehérítő eljárással állítottunk 40 elő. Közvetlenül színes másolandó kép he­lyett mint ilyet használhatunk ismert mó­don optikailag a szokásos többszínű szű­rők közbeiktatásával lencserácsos negatí­vot is, illetőleg készíthetünk másolatokat 45 tetszőleges rész-színkivona tokról is. Ezek a részHszíiikivQnatok lehetnek például két. vagy többrélegü filmcsomagok segélyével vagy sugarosztórendszerekkel, vagy szános kamrákkal felvett képek. 50 A színesen hívható többrétegű filmben ezzel a másoló eljárással létesített látens képet kromogén előhívással színes pozitív képpé hívjuk elő és a keletkezett fémes ezüstöt önmagában ismert módon kiold- 55 juk. Ha a három részrétegben diffuzióálló kapcsolói elemeket használunk, -az előhívás igen gyorsan, egyszerűen és önműködően megy végbe. Előhívás után az elő nem hívott hak> co génezüstőt nem oldjuk ki, hanem a még. nedves vagy előző'eg szárított másolőfilm szélére, a tetszőleges eljárás szerint elő­állított hangnegatívot felmásoljuk'. Ezt az­után közönséges fekete-fehér előhívóban, pl. 65 hidrokinonban előhívjuk és azután az

Next

/
Thumbnails
Contents