130454. lajstromszámú szabadalom • Csavarbiztosítás

Megjelent 1942. évi december hó 1-én. MAGYAE KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 130454. szám. V/e/l. osztály. — K—15262. alapszám. Csavarbiztosítás. Kübl Emil oki. gépészmérnök, Szeged. A bejelentés napja: 1940. évi augusztus hó 21. A cslavarbiztosítás tudvalevőleg igen fon­tos szerepiet játszik a gyakorlatban, mert a rázkódtatásoknak alávetett csavar meg­laziulásá vagy oldása néha osak anyagi 5 károkkal jár, legtöbbször azonban, mint pl. repülőgépeknél, géperejű járműveknél, vasúti sínkötóseknél istb. halálos ki­menetelű szerencsétlenségek' okozója le­het. io A találmány oly csavarbiztosítast céloz, amely a csavar nemkívánt oldását aka­dályozza meg, bármilyen rázkődtatásnak vágy változó erőhatásnak legyen is ki­téve a csavarkötés. E cél szolgálatában a 15 találmány szerinti csavarbiztosítás lénye­ge abban van, hogy a csavarorsó végét kisebb átmérőjű orsóvá képezzük ki és erre ellentétes emelkedésű mlenetet vá­gunk, hogy továbbá az így kapott csavar-20 orsóra két anyát csavarolunk, amelyek közül la belső vagy alsó az orsó gyengí­tetten részére csavar olhato és külső fe­lületének egy részén oly csavarmenettel van ellátva, mely ellentétes emelkedésű, 25 mint lennek az anyának belső menete, míg a külső vagy felső * anyának, melyet szo­rító vagy ellenanyának is nevezhetünk!, két különböző átmérőjű menete van, mie­lyek egyike a belső anya külső menetére, 30 másika pedig a vékonyabb orsóra csava­rolható. Ha niár most az orsóra csavar rolt kél anyának egymáshoz viszonyított elfordulását szilárd rögzítéssel, pl. ia két anya húsában, az orsói énintése nélkül lé-35 lesíletl furaton áthúzott acélhuzallal aka­dályozzuk meg, akkor a két anya együtte­sen, a megadott kiképzés folytán, el sem foroghat az orsón. A találmány szerinti csavarbiztosítás példaképeni kiviteli alakját a mellékelt 40 rajz tünteti fel, melyen az 1. ábra a külső vagy szorító anyának, a 2. ábra a belső anyának, a 3. ábra pedig az anyaösszekötőkiapocS oldalnézete. A 45 4. ábra a csavarbiztosítást összeszerelt állapotban ugyancsak oldalnézetben lát­tatja, míg az 5. ábra fele-fele részben a szórítóanyátn az eltérő két átmérőjű csavarorsóit 50 ós a belső anyát felülnézetben mutatja. A csavarorsón mind az átmérő, mind a reá vágott menetek tekintetében két részt különböztetünk meg, mégpedig; az egyik a kisebb átmérőjű, balmenetes (c) 55 rész vagy orsóyégrész, míg a másik a nagyobb átmérőjű, jobbmenetes (a) rész (4. és 5. ábra). Ennek megfelelően a belső (1) anyába a nagyobb átmérőjű orsőrész­nek megfelelően (a) menetek, a (2) szo- 60 rítóanyába pedig a kisebb átmérőjű or­sórésznek megfelelően pedig (c) menetek vannak vágva. A (2) szorítóianyába a (c) balmeneten kívül nagyobb átmérőjű, ugyancsak bal- 65 menetű és a (c) menet emelkedésével meg­egyező emelkedésű (b) menet van vágva, melynél fogva a (2) szorítjóanya az orsó­végrészre valói csavarolás alkalmával az (1) anya külső felületébe vágott (b) csa­varmenetre csavarodili, .70

Next

/
Thumbnails
Contents