130410. lajstromszámú szabadalom • Csomagoló táska tálcás áruk csomagolására

Megjelent Í942. évi (feeember hó í-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 130410. szám. XVIII/d1 . osztály. — F—9696. alapszám. Csomagoló táska tálcás áruk csomagolására. Fenyő László iparművész, Budapest. A bejelentés napja: 1942. évi február hó 14. A találmány csomagolj táska tálcás árúk részére, mellyel megtakarítható a tálcára helyezett árú becsomagolásával ós átköl­tözésével járói vesződség ós melyben az 5 árú ütődésektől védve van. Előnye, hogy kevesebb papíranyag kell hozzá, mintha az árút a szokásos módon csomagolnák' papirosba, minthogy a táska alakja a papíranyagból előre ki van szabva és így 10 felesleges módon nem pazaroljuk a pa­píranyagot a csomagolásnál, továbbá, hogy a táska a kiterített papírlapból néhány! pillanat alatt összehajthatió úgy, hogy a belehelyezett tálcát rögzíti, annak kicsú-15 szását megakadályozza, a tálcán levő árút pedig az ütőidéstől megóvja. A találmány a csatolt rajzon példa­képen felvett kiviteli alakjában van fel­tüntetve éspedig az 20 1. ábra a táska szétnyitott és egy síkba kiterített helyzetben, felülnézetben, a 2. ábra a táska távlati képe abban a helyzetben, midőn az árút a táskába he­lyezik, a 25 3. ábra a táska keresztmetszete, össze­csukott helyzetben, kisebb léptékben, ä 4. ábra pedig a táska hosszmetszete, összecsukott helyzetben, kisebb léptékben. A táskának kartonpapírból készült négy, 30 egymással össze nem függő —a, b— ol­dalfala van, melyek a csottiagolópapir­b$l készült —c— alaplaphoz úgy vannak hozzáragasztva, hogy a —d, d,— élek kör fül az oldalfalak az alaplap síkjába lehajt­hatok. Az alaplap alkotja a táska fenekét, 35 azonban a fenékrészen túl jobb1 - és bal­irányban mieg van hosszabbítva —e^-> szárnyakkal, melyek oly hosszúak, hogy a táska összecsukott helyzetében kívül­ről burkolják az —a— oldalfalaikat és 40 két végük összeér. A szárnyak végén kar­tonpapirból készült —f— füles fogantyúk; vannak megerősítve; ezek egyikén —g— hasíték van, melyen a másik fogantyúr fül átbujtathaW. A —c— alaplapnak két 45 szemközti —d— oldalszéléhez a csoma­golópapirból készült —h— szalag két vége van erősítve. Ez a papírszalag ugyan­olyan széles, mint maga a — c— táska­fenék, a — b— oldalfalakat kívülről be- 50 burkolja és azokkal együtt lehajtható &£ alaplap síkjába. A —c— alaplapnak belső oldalához még a selyem- vagy zsírpapir­ból készült —i— nyelv van erősítve, mely —i2 — él körül kétrét van hajtva és jobbra- 55 balra túlnyúlik a —h— szalagon; e nyelv —ii— vége szabadon áll. Használaton kívüli helyzetben az —a, b— oldalfalak, a —h— szalag és az — i—1 nyelv a —c— alaplap síkjába vannak 60 kiterítve úgy, amint az az 1. ábrán fel van tüntetve. Az árú becsomagolásakor az —i— nyelv —ix — szélét megemeljük, mi­által az —i— nyelv a 2. ábrán láthatió helyzetbe emelkedik és magával viszi a 65 —h— szalagot, valamint e szalag révén a két szemközti —b— oldalfalat. Ekkor a csomagolandó! árút tálcástól legyütt az;

Next

/
Thumbnails
Contents