130389. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági fakoporsó

Megjelent 1942. évi tfeeemtoer hó 1-én. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 130389. szám. XVIII/e. osztály. — K—15506. alapszám. Biztonsági fakoporsó. Kovács Károly asztalosmester és temetkezési vállalkozó, Galánta. A bejelentés napja.- 1941. évi május hó 26. Arra a meggyőződésre jutottam, hogy az emberek nagy része fertőző betegségben hal miéig s a hulla pár óra alatt oszlásnak • indul ás ekkor van rettenetes fertőző ha­í tással a környezetére, ami sok esetben több áldozatot is követel, különösien a! falusi lakásokban, hol a család a fer­tőző halottal egy szobában van, mert nincs a községben ravatalozó helyiség. 10 A fentiekből kiindulva, oly koporsót ké­szítettem, amelynek légmentes elzárása a fertőzés veszélyét gátolja, mert a hulla nem érintkezik a friss levegővel. A mellékelt rajz a találmány szerinti 15 koporsó egyik kivileli alakját tünteti fel. Az 1. ábra a '.koporsó keresztmetszete, ia, 2. ábra a koporsó hosszmetszete, rész­ben távlati képe, a 2o 3. ábra a horgosvégű füles csavar táv­lati képe, a 4. ábra a hozzátartozó szegecs oldal­nézete ós az 5. ábra a zárófedő szigetelt lezárása ke-25 resztmetsZiethen. A találmány szerinti biztonsági fakopor­só három részből áll: 1. az alsó részből, 2. a biztonsági zárófedőből és 30 3. a felső takarőfedőből. Az (1) alsórész két (a) horonnyal ellá­tott (2) biztonsági kerettel van szegélyezve. Az (a) horonyba (b) szigetelő szalagok vannak fektetve és az összeillesztések be-35 lül ki vannak szurkolva. A (3) biztonsági zárófedö (4) üvegbetét­tel kombinált, olyan fedő, mely két (c) ereszték révén az (1) alsó részen elhelye­zett (2) biztonsági keret két (a) hornyába illeszkedik. Az (a) hornyok ós a (c) ereszté- 40 kek közt (b) szigetelő szalagok vannak oly­képen, hogy azok lezáráskor a fertőzés terjedését megakadályozzák. A (3) zárófedő mindkét oldalán 4—4 darab horgosvégű, füles (6) csavarral van 45 az (1) alsórószhez erősített (2) biztonsági kerethez erősítve. A (4) üveglapon át — mely sima vagy domború kivitelű lebe. — a halott megtekinthető. A (3) biztonsági zárófedö ós a (2) biz- 50 tonsági keret bármely méretű fíako poro­séra készíthető. A felső (8) takaró — mely különböző kivitelű lehel — a (3) zárófedőnek (4) üvegből és (7) falemezből készült felső 55 részét védi. Szabadalmi igénypontok: 1. Biztonsági fakoporsó, a holttestet befo­gadó (1) alsó résszel, melyre az a jel­lemző, hogy az (1) alsó részén két (a) 60 horonnyal ellátott (2) biztonsági keret van, mimellett az (a) hornyokban (b) szigetelő szalagok vannak. 2. Az 1. igénypont szerinti fakoporsó ki­viteli alakja, azzal jellemezve, hogy az 65 (1) alsó részt két (c) eresztékkel ellátott (3) kombinált fedő zárja légmentesen,

Next

/
Thumbnails
Contents