130381. lajstromszámú szabadalom • Tömlőmosó készülék

2 130381. emeljük, a tisztítandó T tömlő végét behe­lyezzük és a tolattyúkat újra lesüllyesztjük úgy, hogy a tömlőnek ,a mosájs alá kerülő, első szakasza a zárt kamra belsejében fog-5 lal helyet. A tömlőt a lemosás előrehaladása arányában fokozatosan továbbhúzzuk. A ké­szülék hátsó végén levő 3, 4 görgők egyben az áthaladó tömlőből kisajtolják a fölös vízmennyiséget. Ez megkönnyíti az ezután 10 következő szárítást, ami rendszerint szárító­toronyban történik, amelybe a tömlőt a mosókészülék elhagyása után közvetlenül felhúzzuk. A készüléket párhuzamosan vezetett, több 15 tömlő egyidejű mosására is berendezhet­jük, amikor az 1 kamrának a körtől eltérő keresztmetszetei is adhatunk. A készülék, termesze lesen, függőleges ten­gelyű is lehet, amikoris a tömlő* függő-20 lege« irányban mozgatjuk. Egyébként az ábrázolt kiviteltől még sokféle eltérés le­hetségíes; lényeges csupán az;, bJogy" .a jnosóV berendezés, legyen az akár öblítő, akár pe­dig erőművileg tisztogató (súroló) rendsze-25 rű, olyan zárt térben foglaljon helyet, amely megengedi a tömlő fokozatos tovamozgatá­sát 35 Szabadalmi igénypontok: 1. Tömlőmosó készülék, amelyre az a jel­lemző, hogy a mosást végző szerkezet 30 zárt, a mosófolyadékot be- és elvezető csövezettel közlekedő kamra belsejében foglal helyet, amelynek két átellenes fa­lán a tömlő be- és kivezetésére alkalmas, szabályozható nagyságú nyílások vannak. 2. Az 1. igénypont szerinti készülék foga­na tosítási alakja, melyre az a jellemző, hogy a tömlőt be- és kivezető nyílások nagysága lolattyúkkal szabályozható. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti készü- 40 lék foganatosítási alakja, melyre az a jellemz<), hogy a tömlőt be- és kivezető nyílásokat vezetőgörgők határolják. 4. Az 1—3.. igénypontok bármelyike szerinti készülék foganatosítási alakja, melyre az 45 a jellemző, hogy a tömlőt be- és kive­zető nyílások egyidejűleg működtető, be­állító szerkezettel szabályozhatók. 5. A A. igénypont szerinti készülék fogana­tosítási alakja, melyet a tömlőt be- és 50 kivezető nyílásokat elzáró tolattyúkkal, ül. vezető görgőkkel kapcsolatos, közös ve­zérlő tengely jellemez. 1 rajzlap melléklettel. Felelős kiadó: dr. ladoméri SZMEKTNIK ISTVÁN, m. kii-, szabadalmi bíró. „JÖVŐ" Nyomdaszövetkezet, Budapest, IX-, Brkel-u. 17. Tel.: 182-278. Fel. vez.: Demjén Ferenc

Next

/
Thumbnails
Contents