130353. lajstromszámú szabadalom • Kettős fekhelynek is használható dívány

Megjelent 1942. évi november bd Ifi-én. MAGYAR KIRÄLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 130353. szám VIII/c. osztály. — M—12039. alapszám. Kettős fekhelynek Is használható dívány. Matlák József kárpitos, Budapest A bejelentés napja: 1941. évi június hó 25. A találmány oly bútordarab, mely csuk­va (nappali használatban) heverő vagy dí­vány, nyitva pedig (éjjeli használatban) mint kettős ágy használható olykép, hogy 5 nappal csak kevés helyet foglal el, éjjel azonban bőségesen elég fekvőhelyet ad két személynek, kis lakások számára tehát na­gyon alkalmas. Nappal ugyanis a díványt gyakran csak mint ülőbútort használják, 10 amihez nem kellenek nagy méretek, ha pedig beverőrnek használják, akkor is ele­gendő, ha a dívány hosszja, pl. 170 cm, szélessége pedig 60 cm, tehát aránylag ke­vés helyet foglal el, de laz éjszaka szük-15 séges kényelem nagy méreteket kíván. Hogy ez lehetővé váljék vagyis, hogy a bútordarab csukva kevés helyet foglaljon el, nyitva pedig kényelmes fekvőhelyet biztosítson két embernek, azt az alapgon-20 dolatot használjuk fel, hogy nyitva a fek­vőhely hossziránya a csukott helyzetű dí­vány hosszirányához képest keresztben van. A csukott állapot hosszja tehát azonos a nyitott fekvőhely szélességiével vagyis a 25 fenti példánál a nyitott kettős ágy széles­sége 170 cm, ami nagyon bőséges szélesség. Azt pedig, hogy a kettős ágy hossza is bőven elegendő legyen, úgy érjük ©1, hogy a bú­tordarab kihúzható fiókját még külön 30 hosszabbítóval látjuk el, amint azt az aláb~ biakblan a csatolt rajz kapcsán leírjuk. A rajz 1. ábrája a csukott bútordarab távlati feltüntetése, a 2. ábra keresztmet­szete, ia 3. ábra pedig keresztmetsaet nyi-35 lőtt állapotban. A 4., 5. és 6. ábra egyes részleteket módosított kivitelben szem­léltet. Az 1 állványnak, mely rendesen fából ké­szül, 2 •oldalrészei, 3 liátdeszkájia és 4 fe­nék-kerete van. A fenék tehát nem tömör 40 deszka, hanem csak keret, amelyben az ágyneműk elhelyezésére alkalmas 5 fiók csúsztatható. A fiók mellső 6 fala oly szé­les, hogy ,a padlóra nehezedik, tehát a 2. ábra szerinti, csukott helyzetben a 6 fal 45 alsó széle az 1 állvány 4 fenéik-keretének elülső léce előtt van. A fiók fenekét 26 jelöli. A 6 fal megfelelő, lépcsőalakú ki­vágásában az L-íalakú 7 hosszabbító a 8 csukló segítségé-vei forgathatóan van meg- 50 erősítve és ennek az L-alakú hosszabbító­nak a vízszintesen elhelyezendő, hosszabb részéin 9 párnázás van, A hosszabbító sza­bad végén, a 10 csukló révén, a 11 láb van megerősítve, amjely ia bútor csukott heiyze- 55 tében (2. ábra) vízszintesen fekszik a 7 hosszabbítón, nyitott állapotban pedig (3. ábra) függőlegesen áll és a hosszabbítót megtámasztja. Aízi 5 fiók felső részén fekszik a 12 párna, 60 mely a 23 kenetre van kárpitozva ós a 22 csuklók révén az 5 fiókon elfordítható» de egyben előre-hátra csúsztatható is, mert a 22 csuklók (fel nem rajzolt) csapjai az 5 fiók egy-egy rövid, vízszintes hasi- 65 tékában mozoghatnak. A csukott helyzet­ben, a 12 párna elől kissé túlnyúl az 5 fiók mellső.'szélén. A felrajzolt kiviteli példánál két ily 12 párnát alkalmazunk (1. ábra), de lehet a párnák száma több vagy kéve- 70

Next

/
Thumbnails
Contents