130325. lajstromszámú szabadalom • Eljárás oxidálási termékek előállítására, magasabb molekulájú paraffinszénhidrogénekből

2 130325. Píéldák: A Fischer-féle benzinszintézisnél kapott 18 kg 345—430°'-os forrpontú magasabbpa­rafinhoz, mely 60o/o új parafinból és 40 °/o 5 egy előbbi oxidálásból származó el nem szappainiosíthialó részből áll, 18 g KMn04 + 18 g marónátront adagolunk és levegővel 112—118 C°-on fúvatjuk. A feldolgozás után jól desztillálható világos nyers zsír-10 savat kapunk. Elszappanosítási száma 141,1. 2. A Fischer-féle benzinszintézis szerint kapott (320—440Mg forró") 20 kg magasabb parafinkeverókiet és 10 g KMJnO4 4-40 g szó­dát, 2,5o/o vízgőzt tartalmazó' levegővel fú-15 viatjuk, kezdetben 125°-ra hevítjük, azután a reakció beálltával a hőfokot 105b -ra hagyjuk süllyedni. Az oxidálás 55 óráig tart. Feldolgozás után 179,4 elszappanosítási szá­mú jól desztillálható világos nyers zsír-20 savat kapunk. 3. A Fischer-féle benzinszintézisből szár­mazó (320-440 C° között forró) 20 kg ma­gasabb parafinkeveréket, mely 400/0 friss parafinból és 60»/o előbbi eljárásból eredő 25 3,08 0/0 szappan tartalmú el nem szappanosít­haló részből áll, 0,1 o/0 KMn0 4 hozzáadás;! után 51 óra hosszat 115°on oxidálunk. A feldolgozás után jól desztillálódé világos nyers zsírsavat kapunk, elszappanosítási száma 120,8. 30 Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás oxidálási termékek előállítására a Fischer-féle benzinszintézisnél kapott magasabb parafinszénhidrogének levegő­vel víagy egyéb oxigéntartalmú gázok- 35 kai magasabb hőfokon katalizátorok je­lenlétében való kezjelésével, melyre jel­lemző, hogy az oxidálást 105—120 G° közötti hőmérsékleten csekély mennyisé­gű piermanganátok, pl. káliumpermanga- 40 nát Ós lúgos kémhatású alkálivegyület, mint szappan, marónátron, vjagy alkáli­karbonát jelenlétében foganatosítjuk. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás fogana­tosítási módja, melyre jellemző, hogy 45 az oxidálási termék feldolgozásánál ka­pott, csekély mennyiségű szappsant tar­talmazó el nem szappanos! tható anyagot újabb oxidálandó adaghoz oly mennyi­ségben adjuk hozzá, hogy az oxidálandó EO keverék 1,5—2°A> szappant tartalmaz. 3. Az 1. és 2. igénypontok szerinti el­járás foganatosítás! módja, melyre jel­lemző, hogy az oxidálást 120" fölötti hő­fokon indítjuk meg és azután 105—120 55 C°-on A'égezzük. Felelős kiadó: dr. ladoméri SZMEBTNIK ISTVÁN m. kir. szabadalmi bíró. .JÖVŐ" Nyomdaszövetkezet, Budapest, IX.. Erkel-u. 17. Tel.: 182-278. Fel. vez.: Demién Ferenc

Next

/
Thumbnails
Contents