130304. lajstromszámú szabadalom • Eljárás édesipari készítmények előállítására

Megjelent 1942. évi november hó 2-án. ' MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 130304. szám. IV/e. osztály. — P. 10200. alapszám. Eljárás édesipari fejészítménydk előállítására. Ponyi József gyarmatárunagykereskedő, Budapest. A bejelentés napja: 1941. évi október hó 22. Szemcsés terményekből, főleg búzából, tengeriből vagy rizsből puffasztással köny­nyűsűlyú, kellemes ízű élelmiszereket ké­szítenek, melyeket Burison, Dagi, Pehely-5 rizs és másefféle néven hoznak forga­lomba. A találmány értelmében ezeket a szemes élelmiszereket torták, sütemények, vagy más édesipari készítmények előállí­tására használjuk fel. A felhasználás egyik 10 módja az, hogy a tortára, tojáshabbál ké­szült kiflire vagy koszorúra, vagy máseffé­lére nyersen, illetve sütés előtt a puffasz­tással készült szemeket rászórjuk és azután a tortát vagy süteményt megsütjük. Eí-15 járhatunk továbbá úgy is, hogy a sütemény vagy hasonló anyagába belekeverjük a puf­fasztott szemeket és azután sütjük az így nyert anyagot. A két eljárást persze kom­binálni is lehet. A keverés nemcsak úgy 20 létesíthető, hogy a sütemény anyagát a szemekkel kanállal keverjük, hanem pl. úgy is, hogy a habot vagy más tésztaanya­got a puffasztott szemekkel rétegezzük. A leírt eljárásnak igen nagy előnyei van-25 nak, A tortára vagy egyéb effélére sütés előtt rászórt szemek a sütés folytán jól hozzátapadnak az anyaghoz és így a kész süteményről nem esnek le. E mellett az így készült sütemény vagy torta nagyon 30 szép és mutatós, akár egyenletes rétegben szórtuk rá a szemeket, akár csak egyes helyen alkalmazzuk azokat. A puffasztott szemek előállíthatók belföldi anyagból, e mellett olcsók és pójtoljÁk a sokkal drá­gább, nagyrészt importált mazsolát, man- 35 dulát, vagy máseffélét. A puffasztott sze­mek nagyon könnyűek is, úgyhogy arány­lag kevés kell belőlük, aminek főleg ak­kor van fontossága, ha a találmány sze­rinti eljárást inkább díszítésre mint a táp- 40 érték fokozására használjuk. Leihetővé teszi még a találmány, hogy eddigelé csak drá­gán és nehézkesen előállított pikkeket ol­csón és könnyem készítsünk, így pl. ha szirupot keverünk el a puffasztott szemek- 45 kel és az így nyert anyagot megsütjük, akkor igen olcsón azt a terméket kapjuk, amelyet a gyakorlatban »grilázs«-nak ne­veznek. Szabadalmi igénypont: 50 Eljárás édesipari készítmény előállítására, azzal jellemezve, hogy szemes termé­nyek, pl. búza, tengeri, vagy rizs puf­fasztásával készített élelmiszer, pl. Bu­rison, Dagi vagy Pehelyrizs szemeivel 55 édesipari anyagot, pl. szirupot, torta­masszát vagy tojáshabot elkeverünk vagy felületén beszórunk és azután az így előkészített anyagot megsütjük. Felelős kiadó: dr. ladoméri SZMfiRTNlK ISTVÁN m. kir. szabadalmi bíró. ^^ „JÖVŐ" Nyomdaszüvetkezet, Budanest, IX.. Erkel-u. 17. Tel.: 182-278. Fel. vez.: Demjén Ferenc

Next

/
Thumbnails
Contents