130178. lajstromszámú szabadalom • Készülék nedvesen feltárt és szárított, pehelyháncs, különösen kenderből és lenből kapott pehelyháncs fellazításához

Megjelent 1942. évi október hói 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^SB» SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 130178. szám. XIV/ia/1. osztály. — D. 5420. alapszám-Készülék nedvesen feltárt és szárított, pehelyháncs, különösen kenderből és lenből kapott pehelyháncs fellazításához. Dittrich Rudolf mérnök, Raguhn bei Dessau. A bejelentés napja: 1941. évi június hó 23. — Németországi elsőbbsége: 1940. évi július hó 6. A találmány készülék nedvesen feltárt és szárított pehelyháncs, különösen kender­ből ós lenből, vagy más hasonló kórós anyagból nyert pehelyháncs fellazítására. 5 A pehelyháncsot általában nedves eljá­rással tárják fel és azután szárítják. Bár a pehelyháncsban a szálak lazán vannak elrendezve és azokat idegen anyag már nem tartja össze, a pehelyháncs a szá-10 rítókészüléket mégis kemény és merev ál­lapotban hagyja el és az egyes háncsok1 egymáshoz tapadnak. Ez a jelenség min­den mosott és újból szárított textilroston megfigyelhető. A pehelyháncs tehát ebben 15 az állapotában még nem fonható áru és nem használható fel közvetlenül a további feldolgozó gépekben, hanem azt a további megmunkálás előtt száraz állapotban lágy­gvá kell tenni. Evégből a találmány érteí-20 méhen a száiílókészüléket elhagyó, ned­vesen feltárt pehelyháncsot oly dör­zsölőkészülékre visszük, amely zarándok­'epésben mozgatott nagyobb recézett hen­gerből, e henger körül elrendezett több, 25 ugyancsak zaránaoklépósfoen mozgatott, re­cézett, kisebb ellenhengerből és ezekhez csatlakozó szállítószalagból, valamint erre következő, egymás mögött csoportosan el­rendezett sima acélhengerpárokból, recé-30 zett hengerpárokból és gumiból készült Siengerpárokból van. Ez a készülék az egymással összetapadt rostokat lággyá teszi és egymástól elkü­löníti, anélkül, hogy említésre méltó rost- 35 törések fordulnának eiő. A találmány szerinti, zarándoklépésben dolgozó dörzsölőkészüléknek az előnye, hogy a száritókészülékből jövő pehely­háncsot a dörzsölőkészüléken való egész 40 áthaladása közben a nagyobb átmérőjű, recézett henger hordja, úgyhogy a rost nem csavarodhat a kisebb hengerek köré. A találmány szerinti készülék egyik pél­dakénti kiviteli alakját a rajzban tüntet- 45 tük fel. A szárítókészülékről jövő rostos anyag 1 szállítószalagra jut, amely azt a zarándoklépésben mozgó 2 dörzsölőkészü­lékbe vezeti. Ez a készülék nagyobb, recé­zett felületű 3 hengerből, az úgynevezett 50 főhengerből és e henger palástja körül félkörben elrendezett több kisebb átmé­rőjű ugyancsak recézett felületű 4 hen­gerből van. A 2 készüléket az 5 nyíl irá­nyában zarándoklépésben hajtjuk. A za- 55 rándoklépéses morgás miatt szükséges, hogy a 2 készüléket elhagyó megmunkált anyagot a mozgást kiegyenlítő 6 szállító­iszalagra vezessük, amely a rostanyagot elő­ször acélból készült 7 hengerpár sima hen- 60 gerei közé vezeti. A rostanyag innét recé­zett'felületű 8 henger pár, majd gumiból ké­szült 9 hengerpár hengerei közé jut. Ez a három hengerpárból álló henger csoport! iaz első 9 hengerpár mögött megismétlődik. 65 A rajzban két egymás mögött elrendezett ilyen hengerpár-csoportot tüntettünk fel. A hengerpárok © csoportjainak száma azon-

Next

/
Thumbnails
Contents