130160. lajstromszámú szabadalom • Talajművelő szerszám

Megjelent 1942. évi szeptember hó 15-én. MAGYAR KÍRALYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 130160. szám X/a. osztály. — S. 18649. alapszám. Talajművelő szerszám. Szántai Mihály földmunkás, Zsámbok. A bejelentés napja: 1941. évi június hó 25. A találmány olyan talajművelő' szer­szám, melynek segítségével az eddig kapá­val végzett munkát könnyebben és gyor­sabban, tehát gazdaságosabban lehet el,vé-5 gezni. A találmány szerint a termőföld felső rétegének fellazítására és megforgalására, valamint gyomirtás céljára készült szer­szám vázának változtatható távolságokban 10 beállítható szárain oly kapák vannak rög­zítve, melyek a szírszám használjálánál a lazító kapra által fellazított földet megfor­gatják. A találmányt részletesen a mellékelt rajz 15 kapcsán ismertetjük. A rajzon feltüntetett kiviteli példa az 1. ábrán oldalnézetben, míg a 2. ábrán felülnézetben látható. A talajműveljő szerszám vázának 1 tör-20 zse és annak két 2 szára előnyösen szege­cselt vagy forrasztott laposvasakból van kialakítva. AZJ 1 törzshöz csatlakozik! a szer­szám lazító 4 kapájának karja. A 4 kapán kívül a szerszám további ka-25 pakkal is el van látva. Ezek a 3 kapák, melyek a váz 2 szárain vannak megerő­sítve. A 2 szárakat 9 lemezek kötik össze, melyek segítségével a 2 szárak távolsága beállítható. Az egyik lemez végén levő 8 30 csavar ugyanis a másik lemiez hosszanti ki­vágásán hatol át és a reá csavart szárnyas csavaranya segítségével a két Ipmez kívánt helyzete rögzíthető. Az 1 törzshöz a 6 csukló segítségével 35 csallakozik a szerszám 5 nyelének rögzíté­sére alkalmas 10 rész. A 10 rész és vele együtt az 5 nyél különböző hajlású hely­zetekben rögzíthető a szárnyas csavar­anyával ellátott 7 csavar segítségével, mely az 1 törzs megfelelő függőleges irányú ki- 40 vágással ellátott részében a szükséges ha­tárok között fel-le mozgatható. A talajművelő szerszámot előnyösen úgy alakítjuk ki, hogy a lazító 4 kapa a közön­ségesen használt kapához hasonló alakú 45 ós így a szerszám használatánál,, amikor azt a megmunkálandó talajon végighúzzuk, a földet fellazítja. A 3 kapák ezzel szemben az ekevashoz hasonló alakúak és a fella­zított földet kellően megforgatják úgy, hogy 50 a szerszám segítségével az eddig a közönséj­ges kapával végzett munkát teljes egészé­ben elvégezhetjük. A tapasztalat szerint a ta'álmány szerinti szerszám segítségével egy ember naponta 55 másfél holdat munkálhat meg, ami az ed­digi eljárással körülbe-ül három napi mun­ka volt. Ezenfelül a munka nem megeről­tető, mert a kapák előnyös akikja folytán a szerszámot a megmunkálandó talajon 60 Sfönnyen végig tudjuk húzni. Az a körülmény, hogy a 2 szárak és így a 3 kapák távolsága változtatható, igen lényeges, mert a különböző kapásnövé­nyeket különböző sortávolságokban ülte- 65 tik. így a máknál ez a távolság mintegy 22 cm, a répánál 30 cm stb. A különböző szélességekre beállítható szerszám segítsé­gével tehát a bevetett különböző növé­nyek utólagos kapálását ugyanazon szer» 70

Next

/
Thumbnails
Contents