129880. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ólombronzzal bélelt vascsészéből álló csapágycsészék előállítására

Megjelent 1942. évi július hó lfrétí. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 129880. szám. V/ie/1. osztály. — H. 10766. alapszám. Eljárás ólombronzzal bélelt vascsészéből álló csapágycsészítí előállítására. Braunschweiger Hüttenwerke G. m. b. H., Braunschweíg-Melverode. Pótszabadalom a 127679. számú törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja: 1937. évi március hó 4.*— Németországi elsőbbsége: 1936. évi március hó 25. A 127679. lajstromszámú törzsiszahadalom olyan eljárást véd csap ágy csészék előállí­tására, mely szerint enyhén felmelegített acélcsészét kevés fölös mennyiségű ólom-5 bronzzal kiontunk, erre a csapágyesészét, formájában még égy ideig olyan hőmérsék­letre hevítünk, amelynél az ólombronz tésztaszerű állapotban van, azután pedig végleg lehűtjük. lo Amint kísérletek is beigazolták, a törzs­szabadalom szerinti eljárás acélöntvényből vagy temperöntvényből készült csészékre is alkalmas. Az ólombronznak acélöntvény­vagy temperöntvény-csészéken való erős 15 tapadása arra vezetendő vissza, hogy az aoélöntvény- vagy temperöntvény-csészéket a törzsíSzabadalombeli eljárás szerinti ólom­bronz-béléssel abban a formában, melyet a kiöntéshez használtunk, még egy ideig olyan hömerséklelen hevítjük', amelyen az 20 ólombronz tésztaszerű állapotú. A használandó ólombronz ólomból és rézből lehet összetéve, vagypedig ólomból, rézből és ónból, esetleg nikkel hozzáadá­sával vagy anélkül. 25 Szabadalmi igénypont: A 127679. lajstromszámú törzsszabadalom szerinti eljárás foganatosítási módja ólombronzzal bélelt vascsészéből álló csapágy csészék előállítására, amelyre jel- 30 lemző, hogy a nevezett törzsszabadalom­ban jellemzett eljárást acélőntvény- vagy tempieröntvény-csészékre alkalmazzuk1 . * Éz a iiap az 5930./1Ő3Ö. M. É. sz. rendelet % §-a értelmében a volt cseh-szlövák sza­badalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés napja. Felelős kiadó: dr. iadomérl SZMERTNIK ISTVÁN m. fcir. szab. bíró. ..J ö V ö" 'NFomdaszövatteiet. Budapest. IX.. ErVel-u. 17. Tel.: 182-278 — Fel. vez.: Bárányi József.

Next

/
Thumbnails
Contents