129826. lajstromszámú szabadalom • Fésű

Megjelent 1942. évi július hó 146n'. MAß TAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 129826. szám. Ill/b. osztály. — R. 8097. alapszám. Fésű. Roth Miklós kereskedő, Kassa. A bejelenlés napja: 1941. évi március hó 31. Ismeretes, hogy a használatban levő fé­sűkkel főleg a ritka hajnak meglazítása igen nehéz, minthogy a fejbőr felületére merőlegesen álló fésűfogak az egymáson 5 fekvő ernyedt hajszálakat lazítás helyett még inkább egymáshoz szorítják és így akadályozzák a fodrászt a hajviselet kiala­kításában. Ezen a hátrányon segít a ta­lálmány. Ennek lényege az, hogy a fésü­lő fogak a fésű hossztengelyvonalával a de­rékszögtől eltérő szöget zárnak be. A találmány a csatolt rajzon példaké­pen felvett három kiviteli alakjában van feltüntetve, éspedig az 15 1. ábra a fésű egyik kiviteli alakjának oldalnézete, a 2. ábra a fésű keresztmetszete, a 3. és 4. ábrák pedig további két kiviteli alaknak oldalnézetei. 20 A rajzon —a— jelöli a fésű hátát, —-b— a fésű fogait, —c— pedig a fésű nyelét. Az 1. ábra szerinti kiviteli alaknál a —c— nyél a fésű hossztengelyvonalának irányá­ban fekszik, a 3. ábra szerinti kiviteli alak­nál a fésű nyél nélkül készül, a 4. ábra 25 szerinti kiviteli alaknál pedig a —c— nyél kissé le van hajlítva, hogy ezáltal a fod­rász kényelmesebben tudja a fésűt kézben tartani. Mind a három kiviteli alaknál a —b—- 30 fésűfogak derékszögtől eltérő szöget zár­nak be a fésű hossztengelyvonalával. En­nek az az előnye, hogy fésülés közben a f|o­gak közé került hajszálak felfekszenek a ferde irányú fogakra és így a fésű a haj- 35 szálakat felemeli a fejbőrről. A fésűfogak tehát kényszerítik a hajszálat arra, hogy az általuk meghatározott irányban felemel­kedjenek és egymástól szétváljanak, ami a haj meglazítását eredményezi. 40 Természetesen a fogak iránya, illetve a szöghajlásuk nagysága tetszésszerinti le­het anélkül, hogy ez a találmány lényegét érintené. Szabadalmi igénypont: 45 Fésű, azzal jellemezve, hogy fogai a fésű hossztengelyvonalával a derékszögtől el­térő szöget zárnak be. 1 rajzlap melléklettel. Falelfig kiadó: dr. ladoméri SZMEKTNIK ISTVÁN m. fclr. szab, biré. .. 0 V O" NyoiTKlasinvetkezet. Budapest. IX.. Erkel-u. 17. Tel.: 188-278 — Fel vez.: Bárányi József

Next

/
Thumbnails
Contents