129655. lajstromszámú szabadalom • Hűtőlég-hozzávezetés farmotoros járművek motorjához

Megjelent 1942. évi június hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 129635. szám. XX/a/2. osztály. — R. 8180. alapszám. Hűtőlég-liozzávezetés farmotoros jármüvek motorjához. Ringhoffer-Tatra-Werke A. G. cég, Prag-Smichov. A bejelentés napja: 1941. évi július hó 15. — Cseh-Morva elsőbbsége: 1940. évi július hó 27. Farmotoros járműveknél a motor hűté­séhez szükséges levegő bevezetése a leg­nehezebb feladat, mert egyrészt ezt a nagy [mennyiségben szükséges levegőt a koosi-5 szekrény felületéről kell elvonni, másrészt az ott elvont levegőt úgy kell a motor ven­tilátorához vezetni, hogy az a motortól már felmelegített levegővel ne keveredjék. E célra már egész sor különböző meg­lő oldást javasoltak1 , melyek lényege az, hogy a motort felül nyitott szekrénnyel, ill. tok­kal látják el, aholis a felmelegedett le­vegő az egész motortér fedelében alkal­mazott köpoltyúnyílásokon át távozhatik 15 a szabadba. Egy vagy több ventilátor a friss levegőt a szekrénynek ill. toknak azokhoz a helyeihez hajtja, ahol a motor hengerei vannak. Ennek a használatban levő szellőztető 20 elrendezésnek több hátránya van, melyek közül csak a fontosabhakat említjük meg. Elsősorban is a motorhoz csak nagyon ne­hezen lehet hozzáférni. Ezenkívül a tok maga igen bonyolult alakzat, melyet csak 25 nehezen lehet tömíteni, úgyhogy a meleg levegő egy része la túlnyomásos térből, a hideg, csökkentett nyomású térbe mindig elillan, ami a hűtőhatást rontja. Végül a hűtőlevegő számára szükséges tér aránylag 30 nagy, miértis a levegő abban csak' lassan járja körül a forró tokot, miközben erő­sen felmelegszik és így a motor hűtését még jobban rontja. Ezeken a főhátrányo­kon kívül az eddig használt elrendezésnek 35 még egyéb hátrányai is vannak, így pl. az, hogy a motorra erősített tok súlya a mo­toregység teljes súlyának kedvezőtlen el­oszlását okozza. A találmány szerint a felsorolt hálrányo­•kat úgy küszöböljük ki, hogy a kocsiszek- 40 rény belső terének ill. a csomagtérnek hát­só harántfala mögött második hátsó ha­rántfalat rendezünk el; a hűtőlevegőt a; falak közti tér Vezeti a második haránt­falhoz erősített motor ventilátorához Vagy 45 ventilátoraihoz. A motoregység bizonyos részeit, maga a motor mellett, a két fal közti térbe helyezzük és a hűtőlevegőt bevezető garatszerű tér két falában abla­kot alkalmazunk, melyekén át a kocsi- 50 szekrény teréből' hátrafelé lehet nézni, Ennek az elrendezésnek további előnylei a mellékéit rajzon hosszmetszetben, váz­latosan feltüntetett kiviteli példa ismer­tetéséből tűnnek ki. 55 A kocsiszekrény hátsó részében, az 1 hátsó ülések mögött van a 2 csomagtér, melyet hátul a 3 harántfal határol. A 3 fal mögött, ettől kis távolságban, további 4 harántfal van, melyen — pl. az 5 bőr- 60 rel rugalmasan tömítve — a motorcgy­ségnek ;a hátsó tengely hajtóművéből és a csomagtér 8 feneke alatt fekvő 7 sebes­ségváltójából álló része nyúlik át. A 9 mo­tor a 10 térben van. A forró levegő a 65 fedél 12 kopoltyúnyílásain át távozik. A 11 fedél felcsapásával a motorhoz kívül­ről hozzáférhetünk. A szemléltetett példá­han léghűtésű négyhengeres motort hasz­nálunk, melynek 13 ventilátorát a 4 fal 70

Next

/
Thumbnails
Contents