129635. lajstromszámú szabadalom • Kárpitos ipari töltőanyag és eljárás annak előállítására

Megjeleni 1942. évi május hó 15-én. 11AGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 129635. szám. VIII/f. osztály. — B. 15104. alapszám. Kárpitos ipari töltőanyag és eljárás annak előállítására. Bendik Gusztáv kárpitosmester, Budapest. A bejelentés napja: 1941. évi június hó 19. A kárpitos iparban töltőanyagként eddig használt afrik tudvalevően külföldi eredetű anyag, melyet a háborús viszonyok foly­tán jelenleg nem lehet beszerezni. A ta-5 lálmány oly töltőanyagra, illetve annak elő­állítására való eljárásra vonatkozik, mely hazai eredetű anyagból készül és az afri­kot minden tekintetben helyettesíteni ké­pes. A találmány szerinti töltőanyag vad 10 árvaleány hajnak vegyi úton rugalmassá tett szárrészéből áll. A töltőanyag előállítása olymódon történik, hogy a vad árvaleány­haj szárat vízben, melyhez ammoniákot is adagolunk, puhára főzzük, utána pedig 15 a rugalmasság fokozása céljából külön víz­ben állati, vagy növényi zsiradék hozzá­adása mellett újból felfőzzük és végül meg­szárítjuk. Az így kezelt szárrésziek igen rugalmasak, úgyhogy a kárpitosiparban töltőanyag céljára előnyösen alkalmazna- 20 tók. Szabadalmi igénypontok: 1. Kárpitos ipari töltőanyag, azzal jellemez­ve, hogy vad árvaleányhajnak vegyi úton rugalmassá tett szárrészéből áll. 25 2. Eljárás az 1. igénypont szerinti töltő­anyag előállítására, azzal jelijemezve, hogy a vad árvaleányhaj szárát vízben, mely­hez ammoniákot is adagolunk, puhára főzzük, azután pedig külön vízben, állati, 30 vagy növényi zsiradék hozzáadása mel­lett újból felfőzzük és végül megszárítjuk. felelős kiadó: dr. iadoméri SZMÉBTNIK ISTVÁN m. klr. szab. biró. ,.J 0 V 0" Nyomdaszövstkeaat. Budapest. IX.. Brksl-u. 17. Tal.: 1I3-S7» — Fal. TSZ.: Bárányi Jóaseí

Next

/
Thumbnails
Contents