129626. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas berendezés repülőgépek hátsó kerekének rendes helyzetben való önműködő visszahozására

Megjelent 1942. é«ü május hó 15-én. MAGYAR KIRÍIYI JEffl SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 129626. szám V/h. osztály. — R. 8280. alapszám. Rugalmas berendezés repülőgépek hátsó kerekének rendes helyzetébe való önműködő visszahozására. „Reggiane" Officine Meccaniche Italiane S. A., Reggio Einilia (Olaszország). .4 bejelentés napja: 1941. évi október hó 3. Ismeretes, hogy repülőgépek hátsó ke­rekét úgy kell elrendezni, hogy tengelye vízszintes tengely körül foroghasson, abból, a célból, hogy irányit a repülőgépnek a la-5 lajon való haladásakor változtatni lehes­sen; ha azonban a gép repül, a kereket hosszanti síkjában vissza kell hozni, kü­lönösen abban az esetben, ha behúzható kerékről van szó, amikoris a keréknek cre­lo deti helyzetét igen pontosan és gyorsan kell újra elfoglalnia. Ajánlottak már olyan önműködő berendezéseket, melyek az ön­kényes vezérléssel kapcsolatos nehézsé­gek elkerülését célozzák, ezek azonban ter-15 jedelmesek, súlyosak és bizonytalanok vol­' tak. A találmány ilyen berendezés és célja az említett hátrányok kiküszöbölése. A mellékelt rajz a találmány szerinti be­rendezés példaképem foganatosítási nlak-20 ját szemlélteti, aholis az 1. ábra oldalnézet, részben metszetben, a 2. ábra a vezérlőszerv felülnézete, a 3. ábra az említett vezérlőszerv fészkét alkotó hüvely elölnézete. 25 Az ábrázolt foganatosítási példában a hátsó kerék tengelye az (1) villába van szerelve, melynek (2) szára (3, 4) golyós­csapágyak segítségével (5) cső belsejébe van erősítve. Az (5) cső a repülőgép farok-30 részéhez van erősítve. Az (5) cső felső széle olyan kialakítású, hogy csavarvonalas vezetéket alkosson,, melynek két szembenfekvő bemélyedése és két, ezeket keresztező kiemelkedése van, 35 mint ezt a 3. ábra szemlélteti. Erre a VÖT zetékre megfelelő kialakítású (fi) bütyök támaszkodik, mely a (2) szárral összefügg és (7) tárcsát vagy hasonló szervet hordoz, melynek segítségével a (2) szár és a kerék irányát a repülőgép lábílójához vezető át- 40 tétel segítségével vezérelhetjük. A (6) büty­köt és a (7) tárcsát hordozó részre erős (8) rúgó támaszkodik, mely az említett bütyköt az (5) cső felső széle alkotta hullá­mos fészkére igyekszik szorítani. 45 Ha a hátsó kerék önkényes vezérlés: vagy bármilyen más ok folytán a repülő­gép vízszintes hosszanti síkjából kitér, ak­kor a leírt berendezés a (6) bütyköt is e'­fordítja, mely annak következiébcn, hogy 50 vezetéke hullámos, kissé fel is emelkedik. A bütyök ekkor az elmozdulással szemben ható (8) rúgó feszültségét növeli, amely rúgó másik vége a (10) szabályozőanyával megerősített (9) tárcsára támaszkodik. 55 Amint az eltérítő hatás megszűnik, a (8) rúgó kinyúlik, a ((>) bütyköl lefelé szo­rítja, mely ennek köveikezlében hullám«:; vezetékén önműködően és rugalmasan el­fordulva, nyugalmi helyzetébe tér visz- 60 sza. A repülőgép mozgásának vezérléséhez a kereket oldalirányban aránylag kis szö­gekkel kell eltéríteni, míg ha a repülőgé­pet a repülőtéren személyzet közreműkő- 65 désével kell egyik helyről a másikra szál­lítani, akkor gyakran szükséges, hogy a hátsó kerék igen nagy eltéréseket végezzen. Ennek elérésére a (2) szár és a (6) bütyök között a 2. ábrán látható fogazott csukló 70

Next

/
Thumbnails
Contents