129607. lajstromszámú szabadalom • Berendezés textilanyagok kikészítésére

2 129607. lönböző szélességű árut kikészíthetünk. E mellett igen előnyös, hogy a berendezésnek nincsenek a tengelyen eltolható alkatré­szei, pl. tárcsái, amelyek a berendezés mű-5 ködése közfceu a tengelyen elmozdulhat­nak és amelyeknek rögzítése sokszor igen kémlelnie Uen. Szabadalmi igénypontok: 1. Berendezés textilanyagok kikészítésére, 10 főképen szárítására ós nyújtására, jel­lemezve forgótengelyre erősített, több­küllős, azonos kialakítású tartőszervekkel és e taiiószervek küllőinek végére erő­sítőit tengelyirányú hosszgerendákkal, amely utóbbiaknak két-két gerendát át- 15 hidaló összekötőlécek felvételére több, célszerűen egyenletes elosztású kivágá­suk van. 2. Az 1 .igénypont szerinti berendezés kivi­teli alakja, azzal jellemezve, hogy a kül- 20 lők végein (5) kengyelek vannak, ame­lyekben a (7) hosszgerendák csavarokkal vannak rögzítve. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti berende­zés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy 25 ,a (7) hosszgerendák (8) kivágásaiba a (9) összekölőlécek (10) csapjai vannak bevezetve és ott, pl. (11) tolóreteszek útján vannak rögzítve. 1 rajzlap mellékletiéi. r"e,elc>s kiadó: dr. larioniéri SZX1EUTNIK ISTVÁN m. kir. szab. biro. ...I 0 V 0" NyomduKziivetkezet. Budapest. IX.. Erkel-u. 17. Tel.: 1S2-27S — Fel. vez.: Bárányi Józant

Next

/
Thumbnails
Contents