129592. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kárpitos töltőanyagok és fonható nyers-rostok előállítására nádból

Megjelent 1942. évi május hé 15-éri. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 129592. szám. VlII/t (XIV/a/1.) osztály. — T- 6479. ..alapszám. Eljárás kárpitos töltőanyagok és fonható nyers-rostok előállítására nádból. Tábor József titkár, Gyula. A bejelentés napja: 194». évi január hó 12. A lalálmáhy olyan eljárás, mellyel az édesvízi nádból a kárpitos használható töl­tőanyagot és a lextili párban felhasznál­ható durva rostokat állíthatunk elő. Az 5 eljárással az afrik-, kókusz- és jutarosLo­kat helyettesítő termékekel lehet előál­lítani. A találmány értelmében a nádat alka­likus oldattal kezeljük és az oldat lömény-10 segél, hőfokát és a kezelés időtartamát akként állítjuk be, hogy a roslnyalábok meglazuljanak, de elemi rostokká a lúg­kezelés uláni feldolgozás során sem bo­moljanak. E kezelés folyamán a rostokat 15 összclarló kovasav túlnyomórésze oldal­ira megy, a lignines alkatrészek csak ki­sebb1 mértékben oldódnak, inkább csak duzzadnak és kocsonyás állapotba jutnak. Az így elkészített nád roslnyalábjait az­után mechanikai kezeléssel az elemi ros­toknál nagyobb roslnyalábokká honijuk szél. A lúgos kezeléshez használhatunk, pl alkálilúgokal, alkálikarbonálokat. A lúgos kezelés után a kezelt anyagot a llúglől men­tesítjük, pl. semlegesre mossuk. A sem­legesítéshez savakat is felhasználhatunk. Célszerűen a semlegesített rostanyagol honijuk fel azután mechanikai kezeléssel kisebb roslnyalábokká. Az eljárás példakén li foganatosílási módja, értelmében 20 kg hazai közönsé­ges nádal (Phragmiles communis) 400 li­ter 1 —2%-os marónátron oldatban 90 C° 35 körüli hőmérsékleten 2 1 órán ál. ázla-20 25 30 lünk. Az így kovasaváfól nagyrészben, de lignin tartalmától csak kisebb részben megfoszlolt és ezáltal megpuhított nádat semlegesre mosva, mechanikailag henger­párok közölt alkalmazóit gyúrópréscléssel 40 a kívánt mértékben meglazítjuk, majd részleges szárítást alkalmazunk e lazítás rögzítésére. Ezt követőleg forgó tűsdobok és a fonóiparban ismeretes egyéb gépek­kel a félszáraz anyagot 50 mm-, 1 m b.osz­szú rostnyalábokra bontjuk. A durvább rostokat kötéllé sodorva, megszárítva a kárpitosiparban szükségelt rugalmas, af­rik-szerű töltőanyagot kapjuk. A fino­mabb rostokat a kenderkötél, a legfino­mabb szálakat pedig a durva kenderfo­nal előállílásánál ismeretes eljárással kö­tél, illelve durvafonalak előállítására hasz­nálhatjuk. A durvább rostok rugalmassá­gának fokozására azokat célszerűen lá­gyítóanyagokkal való kezelés után — ned­ves állapotban csavarhatjuk, pl. kötélsze­rű alakzatokká sodorjuk, ilyen állapotban szárítjuk és végül az összesodort rostkö­tegekel fellazíthatjuk, illelve vékonyabb 60 roslnyalábokká bontjuk. A feldolgozásra kerülő nád elfásodási foka, valamint a kinyerendő rostanyag megkívánt minősége szerint kisebb vagy nagyobb mérlékű vegyi- és mechanikai 65 kezelést alkalmazunk. Ugyancsak célsze­rűen alkalmazhatók a vegyi-eljárás folya­mán lágyító, festő és konzerváló vegy­szerek, mégpedig akár a lúgos fürdőkben, akár pedig külön. Valamennyi fürdőt az 70 45 50 55

Next

/
Thumbnails
Contents