129492. lajstromszámú szabadalom • Építési alakkő és eljárás felhasználására

Megjelent Í942. évi április hó 15-én^ MAGYAR KIRÁLYI (JÍS» SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 129492. szám. VlII/a. oszlály. — K. 15337. alapszám. Építési alakkő és eljárás felhasználására. Keffrik Alessandro mérnök, Milano (Olaszország). A bejelentés napja: 1949. évi december hő 16. A lalálmány építési alakkő, mellyel gyor­san, habarcs- vagy más kötőanyag nélkül, ideiglenes jellegű épületfalak állíthatók elő, mimellelt e falak ugyancsak gyorsan 5 lebonthatók s más helyen újból felállít­hatók, vagypedig amely .alakkővel oldal­irányban ható, nagyobb erők felvételére alkalmas falak (pl. kút-, alagút-, támfalak slb.) létesíthetők. 10 A találmány szerinti alakkövet lapok ha­tárolják és lényege az, hogy egy-egy alak­kőnek két egymással szemközti lapján kongruens hullámok vagy bordák és hor­nyok vannak kiképezve, mimellett az egyik 15 lap egymással párhuzamos hullámainak, hornyainak vagy bordáinak tengelyei a szemközti lap hullámainak, bordáinak vagy hornyainak tengelyeihez képest 90°-kal el vannak forgatva. E felületkialakítások kon-20 gnienciája alatt azt értem, hogy az egy­másra helyezett alak testek egyikének felü­letéből kiemelkedő részek a vele szomszé­dos alak lest felületének bemélyedéseibe illeszkednek. 25 A lalálmány szerinti alakkő, célszerűen, üregesen van kiképezve, mimellett előnyös, ha ez üregek tengelye a nein hullámos lapokkal párhuzamos. Az alakkő, célszerűen, páratlan számú, 30 előnyösen, három hullámheggyel vagy bor­dával van ellátva. A találmány szerinti alakkövet ós el­járást közelebbről a mellékelt rajzon szem­léltetett kivileli példával kapcsolatban is-35 mertetem, mely rajzon az 1. ábra egy példaképení alakkő hossz­oldalának nézetét, a 2. ábra ennek felülnézetét, a 3. ábra a keskeny oldala felöli néze­tét, a 40 4. ábra az alakkő távlati képét és az 5. ábra a téglák két egymás fölötti sor­ban való elhelyezésének módját szemlél­teti. A nagyjából téglalapalakú építési alak- 45 kő egyik oldalán 1—, —2—, —3— bordák vannak kiképezve,, melyeknek folytonos saga! a —6—, —8— üregek szakítják meg. Az —1—, —2—, —3— bordák között a —4—, —5— hornyok vannak. A —6, 8— 50 üregeket a —7— közfal választja el egy­mástól. Az alakkőnek az előbbivel szem­közti oldalán a —11—, —12— bordák és a —13—, —14— hornyok vannak, mely utóbbiak tengelyei az —1—, —2—, —3— 55 bordák tengelyeihez képest 90°-kai el van­nak forgatva. A —6—, —8— üregeket, célszerűen, oly módon alakítjuk ki, hogy az alakkövek egymás fölé való helyezésénél az üreges 60 és a tömör részek egymáshoz illeszkedje­nek és így az üregek, a fal egész magas­ságában függőleges csőrendszert alkossa­nak. Ez üregek, illetve a belőlük kelet­kezett, függőleges csatornák, betonnal vagy 65 vasbetonnal kitöltve, a falat szilárdító pil­lért adnak (5. ábra). A lalálmány szerinti eljárás értelmében, célszerűen, úgy járunk el, hogy az alakkő első sorát, úgy helyezzük el, megfelelő 70

Next

/
Thumbnails
Contents