129441. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet sílécek feszítésére

Megji'Ienl 1042. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 129441. szám. XX/g. osztály. — F. 9539. alapszám. Szerkezet síiéeek feszítésére. Füleki Iparművek R. T., Fiilek. A bejelentés napja: 1941. évi szeptember hó 27. A találmány szerkezet fülőfelületükké;] egymásfelé fordított sílécek rögzítésére és feszítésére. A találmány szerinti szerkezettel a sí-5 lécek orrészét, valamint a hídhajlását igen egyszerű és jól rögzíthető eszközökkel fe­szítjük. A feszítőtszerkezelet különböző mé­retű sílécekre •alkalmazhatjuk, anélkülii, hogy a léceken járulékos rögzítőszerveket, 10 pl. furatokat kellene alkalmaznunk. A találmány érteimében a fulófclületük­kel egymásnak fordítóit sílécek orrát olyan eszközzel feszítjük, melynek a síléceket közrefogó egy vagy több rögzítőszervvel 15 összekötött, a síorrok közé fekvő csuklós feszi tokárjai vannak. A csuklós feszi tőkar célszerűen kétszárú és a csukl-óponlja ál­lítható. A feszílőeszköz igen egyszerű és előnyös kivitelénél az egyik karja U-alakú, 20 célszerűen U-vas, a másik karja pedig rész­ben az U-alakú karba nyúló lapos rúd alakú. Az U-alakú kar a feszi lőszerkezet­nek az egyik oldal felé való csuklózását korlátozza és a feszítőkarokat feszítő hely-25 zclükben rögzíti. A csuklós feszítőeszközt a sítalpakhoz, a sítalpak éleit a sí orra előtt közrefogó kengyelszerű rögzítőpofák segélyével erő­sítjük. A rögzítőpofákat a feszítőkarokkal 30 célszerűen huzalból való tarlóeszköz köti össze, mely tartóeszköz a sítalpak futófelü­letei között a sí orr-részében halad. A sí hídhajlását feszítő eszköznek a sí­lécek futófelülelein kialakított vezetőhor-35 nyálba illeszkedő nyúlványai vannak. A nyúlványok célszerűen hengerek, melyek feszítőtömb két szembenfekvő oldalára van­nak rögzítve és a feszítőtömb kiesését a sílécek között meggátolják. A sílécek alsó összefogása célszerűen a 40 sívégekre oldalt feltolható ferdeszárú be­fogólemezt használunk. A találmány példakénti kivitelét a mellé­kelt rajz mutatja. Az 1. ábra sílécekre felszerelt feszítőeszköz 45 nézete. A 2. ábra a síorrleszítőeszköz oldalnézete. A 3. ábra a 2. ábra szerinti feszítőeszköz III—III vonala mentén vett metszet. A 4. ábra a befogó pofa távlati képe a felső 50 oldala felől. Az 5. ábra az 1. ábra I—I vonala mentén veit metszet, a ü. ábra a hídfeszílőeszköz oldalnézete, és a 7. ábra az alsó összefogőlemez távlati képe. A síorrfeszílő eszköznek —1— lapos vas­ból és —2— U-alakú vasból való karjiai vannak, melyek a —3— csap körül csuk­lóznak. A szárnyas csavarral ellátott —3— csapot a —2— szárban kialakított egyéb lyukakba helyezve, a csuklópontot és ez­zel a feszítőkarok hatásos hosszát állíthat­juk. Az —1— és —2— karok végei a —4— és —5— acélhuzalokkal vannak a —6— és —7— rögzítőpofákkal összekötve. E po fák az összefogott sílécek oldalához simul nak és felfelé kiszélesednek, két szélükön pe 55 60 65

Next

/
Thumbnails
Contents