129400. lajstromszámú szabadalom • Cipőtalp és eljárás előállítására

icleiit 1942. évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 129400. szám. I/b. osztály. — C. 5541. alapiszlám. Cipó'talp és eljárás előállítására. Czier Ignác cipészmester, Miskolc. A bejelentés napja: 1941. évi augusztus hó 13 A találmány szerinti cipőtalp kenderből való kelme egymással összeerősílett réte­geiből van megalkotva. »Cipő« alatt a je­len leírás szempontjából mindenféle más 5 lábbelit is, mint csizmát, papucsot, szan­dált, bakancsot és más ilyet kell érteni. A »kelme« megjelölés pedig minden, a textilipar által létrehozott síkaiákú termé­ket felölel, függetlenül a készítés és a fo-10 nalkeresztezés módjától.. A szövés, kötés, hurkolás, nemezelés műveleteinek termé­kei ugyanis egyformán felhasználhatók a a találmány szerinti cipőtalp készítéséhez, mégis előnyösnek bizonyult a megadott 15 célra az ú. n. tömlőszövésű kelme alkat­mázasa, amely megjelölés szövetre és szö­véssűrűségre, valamint a kötés módjára utal. A rétegek száma tetszőleges lehet és a 20 tekintetbe jövő igénybevéLelhez kell, hogy igazodjék. További szempont még, amely a rétegek számának megállapításánál mér­legelendő, a talp súlya, bekerülési ára, a csinosság, az elérni kívánt rugalmasság, 25 stb. A gyakorlati határérték 2 és 5, bár ezek nem korlátozzák a találmány oltalmi körét. Az összeerősítés módja szintén tetsző­leges. A találmány egy igen előnyös kiviteli 30 alakjánál a rétegeket ragasztással erősít­jük egymáshoz. A ragasztóanyagtól meg" követeljük, hogy vízben oldhatatlan le­gyen és a testmeleg hőmérsékletén ne vál­jon folyóssá, vagy ismét folyóssá. A ci-35 pésziparban »Ágo« megjelölés (védjegy) alatt ismert ragasztószer jó eredményj­nyel alkalmazható. A találmány szerinti talp készítésénél úgy járunk eh hogy a kenderből való kel­merétegeket ragasztóanyaggal — célsze- 40 rűen mintegy 1 / 2 mm vastagságban — be­vonjuk, a rétegeket egymásra fektetjük, a réteghalmazatot présben nyomás alatt szá­rítjuk, azután az így kapott táblákból a talpakat kézi késsel kivágjuk vagy gépi- 45 esen hajtott kölyűvel kicsákózzuk. Jó ered­ményeket érünk el, há a ragasztóanyaggal bevont rétegeket legalább 6 órán át tart­juk nyomás alatt. A találmány szerinti talp hajlékonysága 50 nem kisebb, mint' az állati bőrből készült talpaké. Élettartama csak egész kevéssel rövidebb mint a szokásos bőrtalpaké, minthogy kopás elleni szilárdsága nagy. A találmány szerinti talp mint bőr talppótlói 55 a fából készült talpnál jobb, mert nem ko­pog és nem hasad, de nem is ázik át, mert a nyomás folytán a ragasztóanyag a kelme hézagaiba 'benyomul és a kelmét egészen telíti. A gumitalpnál is előnyösebb a ta- 60 lálmány szerinti talp, mert nem válik ri­deggé és így nem töredezik. Szabadalmi igénypontok: 1. Cipőtalp, melyet az jellemez, hogy ken­derből való kelme egymáshoz illesztett 65 rétegeiből áll. 2. Az 1. igénypont szerinti cipőtalp foga­natosítási alakja, azzal jellemezve, hogy a rétegek anyaga tömlőszövésű kender.

Next

/
Thumbnails
Contents