129270. lajstromszámú szabadalom • Berendezés céllövéshez és/vagy lőoktatáshoz, kiváltképen a célzás tanításához

Megjeleni 1942. évi március hó 16-ám. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 129270. szám. XIX/c. osztály. — B. 15110. alapszám. ^.. Berendezés céllövéshez és vagy Kioktatáshoz, kiváltképen a célzás tanításához. Blaskovits Béla nyugállományú főhadnagy, Budapest. 4 bejelentés napja: 1941. évi június hó 23. A találmány céllövéshez és/vagy lőok­tatáshoz, kiváltképen a célzás tanításához való olyain berendezés, mely aljzaton a puska megtámasztási helyét kijelölő szer-5 vet tartalmaz és az aljzattal irány zókészü­lék, továbbá a céltábla kisebbített mását középpontjával az irányzókészülék irány­vonalában tartó keret van egybeépítve, az aljzat kijelölt helyén megtámasztott puska 10 pedig olyain elhelyezésű és szerkezetű,, hogy a puskacső tengelyvonala, a puska irány zószervci segélyével a céltáblára való helyes célzás esetén, az aljzat irányzó­készülékének irányvonalával egybeesik és 15 a puskacsőben a lövés leadásakor előre­szökő tű a céltábla kisebbített másába. szúr. A jelzett fajtájú berendezések korábbi 113083 lajstromszámú magyar szabadal-20. mambói ismeretesek és a jelen találmány célja az ezekkel a berendezésekkel elér­hető találati pontosság fokozása. E célból a találmány szerint az aljzat irányzókészÜT léke az aljzatnak a céltáblára való beirá-25 nyitásához legalább égy haj szálkeresztet tartalim az. A hajszálkeresztes irányzóké­szülék lehetővé teszi, hogy a berendezési aljzatát lehetőleg pontosan állítsuk be a céltáblára, amivel a találati pontosság meg-30 felelően javul. A találmány előnyös foganatosítása sze­rint a berendezés aljzata igen pontosan és könnyen állítható be, ha az irányzóké­szülék egy mellső hajszálkeresztből és 35 egy, e hajszálkereszt mögött elhelyezett, irányzónyílást tartalmazó lapból áll. Ez­zel kapcsolatban előnyös, ha az irányzó­nyílást tartalmazó lapot keretben cserél­hetőien helyezzük el és a céltábla kisebbí­tett mását hordó lapot, valamint az irány- 40 zónyílást tartalmazó lapot akként alakítjuk ki, hogy ugyanabban a keretben: egymással lélcserélhetők. Ezzel elérjük azt, hogy a céltábla kisebbített mását hordó lap pon­tosan ugyanarra a helyre kerül, amelyen 45 az aljzat beállításakor az irányízónyílást tartalmazó lap helyezkedett el, amivel a régebbi szerkezeteknél mutatkozó hibafor­rást szintén kiküszöböljük. A találmány további jellemzőivel rész- 50 letesebben a rajzon látható foganatosítási példája kapcsán magyarázzuk meg. Az 1. ábra a teljes berendezés vázlatos, távlati képe, a 2. ábra fjedig az aljzat alsó részének alulnézete. 55 Az ábrázolt foganatosítási példa esetéi lében az aljzat szekrényalakú —a— alsó­részből és erre tetszőleges módon erősített, hosszúkás —b— tartóból áll. Az aljzat alsórésze a találmány szerint 60 —a-L—, —a2 ,—, —a 3 — gumitalpakon nyug­szik, amivel az aljzat beállítása után a szándékolatlan elcsúszásokat nagy mér­tékben megakadályozzuk. A gumitalpak közül az egyik célszerűen levehető. Az 65 ábrázolt példa esetében az —ax — gulni^ talp 'levehető éj ez az —a— aljzatrészi fenekében levő nyílást ekkor felszabadítja, úgyhogy a szekrény-alakú —a— aljzatrész­be homokot vagy más hasonló anyagot 70

Next

/
Thumbnails
Contents