129177. lajstromszámú szabadalom • Melegvizet termelő fűtő, ill. vőző berendezés

Megjelent 1942. évi március hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 129177. szám II/c. (Il/h.) osztály. — D. 5361. alapszám. Melegvizet termelő fűtő, ill. főző berendezés Demkó Pál fűtőberendezési vállalat tulajdonosa, Nagyvárad. Pótszabadalom a 113823. sz. törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja: 1940. évi október hó 25. A 113823. sz. törzsszabadalom tárgya melegvizet termelő berendezés, amelynek csöves tüzel őr ostélyán át áramlik a mele­gítendő víz. A törzsszabadalom továbbá 5 e csőrostélyhoz csatlakozó, a tűzteret rész­ben körülvevő csőrendszert is ismertet, melyet a rostélyból kikerülő melegvíz ugyancsak átjár. A találmány ennek a berendezésnek a 10 továbbfejlesztése, főleg egyes különleges feladatok megoldására. így kazánrendszerű melegvíztermelő be­rendezéseknél azt találtam, hogy a törzs­szabadalom szerinti berendezést igen cél-15 szerűen lehet a kazánvíz egy részének gyorsabb felmelegítésére és a kazánban keringés létesítésére felhasználni. E cél­ból a csőrostélyhoz a kazán egész láng­terére kiterjedő csőkígyó csatlakozik és 20 az egész csőrendszer be- és kivezető csö­vei, célszerűen felül-aml, a kazán vízte­rébe torkolnak. Ilykép az ebben a csőV rendszerbén levő, térfogatához képest nagyfelületű vízmennyiség gyorsabban me-25 legszik fel és felfelé áramolva a kazán vízteréhe ömlik, miközben az alacsonyab­ban elrendezett hevezetőcsövön a kazán­térből hidegebb víz nyomul a helyébe. A csőrostély folytatásaként elrendezett 30 hevítő csőrendszernek a lángtéren át, a huzam irányához képest harántirányban vezetett, egy vagy több síkban elhelyezett szakaszai is lehetnek, amelyek még növe­lik a fűtőfelületet és lehetővé teszik a tüzelőanyag melegének jobb kihasználását 35 a melegvíztermelés céljaira. Hogy a melegvíztermelés méri éke tekin­tetében az évszakokhoz alkalmazkodni le­hessen egyéb célt is szolgáló tüzelőszer­kezetiekben, a csőrostély felett további ros- 40 télyt lehet elrendezni, amelyet például té­len helyéről elmozdítunk, nyáron viszont ezen, tehát nem a csőrostélyon tüzelünk, amikoris e rostély alatt fekvő csőrészek nem vesznek részt a melegvíztermelésben. 45x A rajzokon a találmány szerinti beren­dezés néhány kiviteli alakját látjuk pél­daképen, mégpedig az 1. ábra fűtő- és használati melegvizet termelő berendezés függőleges metszete, 50 a 2. ábra az 1. ábra szerinti berendezés egyik eleme nézetben, a 3. ábra melegvizet is termelő fűtőr kályha víztermelő rendszere elöl-, oktal­es felülnézetben, 55 a 4. ábra a 3. ábra szerinti csőréndszicr vázlatos távlati képe, az 5. ábra fűtőkályha elölnézete, vala­mint részben metszett oldalnézete, a 6. ábra az alkalmazásra kerülő ros- 60 télyszerkezet felülnézete, a 7. ábra a 6. ábra szerinti rostélyszer­kezet távlati képe, a 8. ábra melegvizet is termelő főző (takarék)- tűzhely elől- és felülnézető rész- 65 ben metszve, végül

Next

/
Thumbnails
Contents