129087. lajstromszámú szabadalom • Rúdvashajlító gép

Megjelent 1942. évi február hó 3-án. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 129087. szám. XVI/d. osztály. — W. 7Ö66. alapszám. Rúdvsishajlító gép. Wagenbach Anton, Elberfeld. A bejelentés napja: 1926, évi március hó 10.* A találmány hajJílógép, asztal-szerű ágya­zólappal és ezen átnyúló, álló hajlítóten­gellyel, a legnagyobb átmérőkig terjedő körszerű hajlííásokhoz, abolis hajlítóeinel-5 tyű helyett olyan görgőt szerelünk fel, amelynek kapaszkodó fogai vannak, az ágyazólapon pedig járulékos görbéket úgy rendezünk el, hogy a gép a háromhengeres hajlítóművek módjára tud dolgozni. En-10 nek következtében a gép, melyhez csak egyszerű, kevés helyet foglaló segédrésze­ket adunk, nemcsak szögalakú részek, így közönséges betonvasak hajlítására képes, hanem bármely lehetséges célra való va-15 sakat is tud hajlítani. A találmány szempontjából ériékes to­vábbi kialakítások lehetővé, teszik még a hajlító görgők beállítását is különböző magasságokba, úgyhogy a vasat csavar-20 menetszerű görbék alakjára is hajlíthat­juk. A gép emellett csavarrugók vagy pél­dául betoncsővekhez való csavarvonalala­kú íégyverzetvasak előállítására, valamint kúpszerű csavarspirálisok hajlítására is 25 használható, miértis annak alkalmazási te­rülete gyakorlatilag korlátlan. A rajz az új gép főrészét tünteti fel. Az 1. ábra a gép alsó részének függélyes metszete, a 2. ábra felülnézet, a 3. ábra 30 pedig támasztógörgős tartó részletrajza. A gépnek többnyire kerekeken kocsiz­ható alapkerete kézhez fekvő magasság­ban a 3 felső keretet és ezen a 4 ágyazó­lapot hordja, melynek közepén a célsze-35 rűen motorral hajtott 5 hajlító tengely halad át; a sarkos hajlításokhoz használ­ható hajlító emeltyű helyett az 5 haj­lító tengelyre a fogakkal ellátott 6 mar­koló görgőt helyezzük, melynek fogai a hajlítandó vasat megragadják és előretol­ják. A 4 ágyazólapban 24 lyukak vannak, melyek máskor ellentámaszok felvételére valók, itt azonban a lyukakba 25 szánveze­tékek helyezhetők, melyekben 26 szánokon 27 utánaállítóorsós 28 görgőket ágyazunk. Amint a 2. ábrán látható, a 28 görgők lehetővé teszik, hogy, a hajlítandó egye­nes vasból kiindulva, a vasnak ulánaállí­táissal (amint a példán szakadozott vona­lakkal feltüntettem) a legnagyobbtól a leg­kisebbig terjedő sugarú különböző gör­bületet írjunk elő úgy, hogy a vas, a (5 markoló görgőtől átvezetve, folytonosan ezt a görbületet kapja. Üzem 'közbeni ulánaál­lítással sík spirálisokat vagy változó su­garú egyéb görbületeket hozhatunk létre. Vékony vasak haj Utasához előnyösen még 46 nyomógörgőt használunk, mely a 6 mar­koló görgővel szemben áll és ugyancsak a legkülönbözőbb vastagságokhoz állítha­tó be. A 28 görgők egyike még második 28a görgőkoszorút is hord, mely tehát az első koszorúnál magasabban fekszik és így a hajlítandó vasat egyúttal oldalirányú ki­hajlásra is kényszeríti, vagyis csavarvo­nalat, — ill. a 27 orsóval végzett egyidejű utánaállítás esetén kúpszerű térbeli spirá­list — hoz létre. A 28,28a görgőnek ilyen 40 45 50 55 60 65 70 * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. badalmi hivatalnál annak idején telt bejelentés napja. §-a értelmében a volt cseh-szlovák sza-Csehszlovák szabadalom száma: 25.841,

Next

/
Thumbnails
Contents