129046. lajstromszámú szabadalom • Eljárás dihidropiridon származékainak előállítására

Megjelent 1942. évi február hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁÖ SZABADALMI LEIRAS 129046. szám. I V/h/l. (IV/lr/2.) osztály. — H. 11015. alapszám. Eljárás dihidropiridon származékainak előállítására. F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft cég, Basel. A bejelenlés napja: 1941. évi január hó lé. — Svájci elsőbbsége: 1940. évi március hó 29. Azt találtuk, hogy a dihidropiridon e'ddig ismeretlen származékait kapjuk, ha a 2-ciano-4-acetilglutárészlersav származékai­nak nitriljcil vagy amidjait, melyeket úgy 5 kaphatunk, hogy aldehideket acetecetész­lerrel és a ciánecelsav származékaival va­lamcry szekunder amin jelenlétében egy­idejűleg reakcióba hozunk, erős savakkal, célszerűen oldószer jelenlétében, behatásra; 10 hozunk. Emellett nitril alkalmazásakor izo­merizálódás közben, amid alkalmazásakor egy molekula víz kilépése közben gyűrű­zárlat következik be a dihidropiridon vala­mely származékává, mely 2-es helyzetben 15 melilcsoportot, a 3-as helyzetben, észtere­zeít karboxilqsoporiot, a 4-es helyzetben az alkalmazott aldehid' gyökének megfelelő R maradékot, az 5-os helyzetben ciáncsopor­tot és a 6-os helyzetben a piridon enolozott 20 oxocsoportját tartalmazza. A folyamatol az alanti A, illetőleg B képletek szemléltetik: 25 30 A/ A NC-CH CH-COQCjHs I I CN 0=C-CH3 R B/ CH^ NC-CH CH-C00C2 H 5 _ 0=C 0=C-CH3 NC-CH CH-C00CiHs a-t \ C-CH» N' R I CH NC-CH CH-COOCiHs ,un o=c C-CH, A keletkezett vegyületeket különféle tau­tomer alakokban képzelhetjük el. így. pl. az oxocsoport enolozott lehet, amit az új testnek hígított alkáliban és ammóniákban való oldhatósága tesz valószínűvé. Továbbá a tnitrogénatomból kiinduló kettős kötésnek a C képlet szerinti tautomerizálása is be­következhetett. c/ / .CH NC-C \H CÖOC^Hj 35 40 45 H0-C ' . C-CH ä NH •',..' Az új ..vegyületek szépen krisLályosodnak; lúgokban oldódnak, ezekből az oldatokból 50 savakkal változatlan alakban újra. kicsap­hatok, feltéve, ha az észterezett karboxil­csoportot elszappanosító feltételeket elke­rüljük. A vegyületeket gyógyszerek előál­lításához közbenső termékekként kívánjuk 55 alkalmazni. 1. Példa: 100 térfogatrész etilalkoholt 20—30 C°-on sósavgázzal telítünk. Ezután 50 súlyrész 2-ciano-3-fenil-4-aoelil-glutárésztersavnitrilt 60 adunk hozzá és az egészet rázzuk. Az elegy lassú felmelegedése közben a nitril 10 per­cen belül feloldódik. További 10 percig 20—30 C°-ion állni hagyjuk, ezután 500 rész vízbe öntjük. A 2-metil-3-kartaetoxi-4-fenil- 65 5-ciano-díhidropiridon-6 gyors kristályoso­dás közben leválik. Leszíva Lünk és ben-

Next

/
Thumbnails
Contents