129038. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vas és timföld egyidejű előállítására, hidraulikus kötőanyag gyártására alkalmas nyerstermékkel, adott esetben értékes foszfor- sé kénvegyületek termelésével

Megjelent 1942. évi február hó 3-án. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 129038. szám. IV/h/1. osztály. — D. 5392. alapszám. Eljárás vas- és timföld egyidejű előállítására, hidraulikus hűtoaiiyna^gyártására al­kalmas nyerstermékkel, adott esetben értékes foszfor- és kénvegyületek termelésével. Dr. Dyckerhoff Walter yegyész, Mainz-Amöneburg. A bejelentés napja: 1941. évi február hó 12. A találmány eljárás, amely szerint, ki­indulva vastartalmú anyagokból, amelyek­hez adott esetben megfelelő adalékokat adunk, fém savat vagy öntött vasat, tim-5 földet és esetenként hidraulikus kötőanya­gokat, valamint más értékes termékeket is, pl. kénsavanhidridei vagy foszforoxi­dokat állíthatunk élő. A találmány szerinti eljárás lényegében 10 az alábbi rendszabályok kombinációja: 1. mészkő és vastartalmú anyagok és, adott; esetben, timföldszilikát-tartalmú vagy csak timföldtartalmú anyagok elegyét úgy égetjük, hogy redukáló légkörben, fém-15 sav keletkezése közben, olyan klinker áll elő, amelyben az egyes elemek a mészhez oly arányban vannak kötve, hogy az Al2 O s nagyrészt vízben vagy vizes sóoldatban, oldható inészaluminát alakjában van je-20 tan; 2. a fémet gyűjtjük és ismert módon fel­használjuk; 3. a klinkert őröljük és vízzel vagy vizes oldattal kilúgozzuk, úgyhogy a mészlalumi-25 nálok jelentős része oldatba megy. Az old­hatatlan maradékot a folyadéktól elvá­lasztjuk; 4. a vizes mószaluminát-oldatot valamely ismert eljárással timföldre dolgozzuk fel; 30 5. a lúgzási maradékot eldobhatjuk, vagy pedig bizonyos célokra felhasználhatjuk. Felhasználható: pl. kiindulási anyagként hi­draulikus kötőanyagok előállítására. Ez esetben hozzáadjuk a szükséges vagy clő-40 45 50 nyös kiegészítő illó korrigáló anyagokat, 35 hogy másodszori égetéssel a kívánt hi­draulikus tulajdonságokat mutató termé­ket állítsuk elő. Az elegyet megfelelő hőmérsékleten, a cementgyártás szokásos feltételei mellett, újból kiégetjük. Az eredeti elegyben, amely az első el­járási lépésben használt kiindulási anyag, a CaO-tártaimat célszerűen úgy választ­juk meg, hogy mennyisége a vízben old­ható mészaluminátok keletkezésére a leg­kedvezőbb legyen. Az adagolási arányok kísérleti úton, az alábbi szabályok figye­lembevételével könnyen megállapíthatók. Kiindulunk pl. kovasav-timföld-tartalmú anyagokból, amelyekben a kovasav lénye­ges és gyakorta túlnyomó alkatrész, mint pl. timföldtartalmú anyagok és a legtöbb szénhamu, valamint különböző érckiterme­lési maradékok és egyéb ilyenféle anya­gok. Ilyenek esetében, a CaO-tartalmat 55 célszerűen a következő mol-arányban állít­juk be: 1.3 — 2 CaO : 1 A12 0 3 2 CaO : 1 Si03 1 — 2 CaO : 1 Ti02 . 60 esetleg kevés CaO-föläsleggel. A felhasznált vasérc, valamint a tüzelő­szer hamuja, úgyszintén a mészben fog­lalt tisztátlanságök minéműségét ahhoz, hogy a feldolgozásba vett anyagok összeté- 65 összetételét a fentebbi arányszámokhoz hangol hassuk, természetesen figyelembe kell venni. A felhasznált tüzelőszer avagy

Next

/
Thumbnails
Contents