129015. lajstromszámú szabadalom • Csúszási súrlódásnak kitett gépalkatrész, különösen csapágy

Meg jelent 1942. évi jauiiär íió 15-éü. MAGTAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 129015. szám. V/e/2. (XVI/c.) osztály. --'M.- 1185». alapszám. 10 15 25 30 Csúszási súrlódásnak kitett gépalkatrész, különösen csapágy. Metallgesellschaft Aktiengesellschaft, Frankfurt a. M. A bejelentés napja: 194«. évi október hő 4. — Németországi elsőbbsége: 1939. évi november hé 3. Csapágycsészék és csúszási súrlódásnak kitett más gépalkataésgek anyagaként mind­ezideig számos oly ötvözetet javasoltak, melyeknek főalkotórésze a cink. E cink­ötvözetek ötvöző alkotóként túlnyomórészt ólmot, ónt, rezet, antimont, alumíniumot tartalmaznak. Oly ötvözetek is ismerete­sek, amelyek cinken kívül ötvöző alkotó­ként csak rezet és alumíniumot tartalmaz­nak. A réztarlalom azonban ez ötvözetelv mindegyikében nagyobb, mint 2,0»/o, míg az alumíniumtartalomra legnagyobb érték­ként 6,0°/o-ot adnak meg. Ismeretesek továbbá csapágyak anyagi­ként oly cinkötvözetek, amelyek 0,5—3,0% rezet és 10,0—16,0% alumíniumot tartal­maznak, amelyekben azonban 5,0—30,0% ólom van, mint oly ötvöző alkotó, amely­nek jelenléte a legkedvezőbb futófelületi 20 tulajdonságok elérése végett elsősorban szükséges. Ez ötvözetek nagy hátránya azonban a szemcsék közötti korrózióra való hajlamosság, ami az alumínium és ólom egyidejűleges jelenlétének következ­ménye. Kitűnt, hogy 6,0—15,0<>/o alumíniumot, 2,00/o-nál nem több, célszerűen 0,3—l,5w0 rezet és 0,01—0,06o/o magnéziumot tartal­mazó, gyakorlatilag ólommentes cinkötvö­zeteknek igen jó futófelületi tulajdonsá­gaik vannak. Ez ötvözetek, amelyek sajtolt darabok, például alakos szelvények elő­állítására alkalmasak, a: mindezideig csap-; ágyanyagként isöert*' ötvözetektől egyrészt abban különböznek, hogy alumíniumtartal- 35 muk viszonylag nagy, míg réztartalmuk csekély, célszerűen 0,3—1,5°/ó, esetleg még kevesebb vagy egyáltalán nincs és ezen­kívül még magnéziumot tartalmaznak. A nagy ólomtartalmú említett ötvözetektől 40 másrészt abban különböznek, hogy ólom­tartalmuk gyakorlatilag jelentéktelen, a csapágyfémekre jellemző tulajdonságok azonban, amint kitűnt, ennek ellenére nem rosszabbodnak; e gyakorlatilag ólommien- 45 tes ötvözetek esetében továbbá nincs meg a szemcsék közötti korrózió veszélye és így azokat csapágyak előállítására kockázat nélkül felhasználhatjuk. Az ólommentesség fokozása végett az ötvözethez különösen 50 tiszta cinket alkalmazunk/ amely egyen­ként 0,01%-nál kevesebb ólmot, ónt és kadmiumot tartalmaz. Az ábrán példaképen különböző csap­ágyanyagoknak állandó terhelésű és 4,5 55 m/sec. csúszási sebességet létesítő próba­gépen eszközölt vizsgálatakor adódott túl­melegedését tüntettük fel. »Túlmelegedés« alatt azt a hőmérsékletkülönbséget értjük, amely a felmelegedett csapágy hőmérsék- 60 léte és a szobahőmérséklet között van. A túlmelegedés hőmérsékletét C°-okban a kg/cm2 -ben mért fajlagos terhelés függvé­nyében WM 80 F jelű fehérfémből (í görbe), alumínium alapú ötvözetből (Jflíö görbe) és a 10,0% alumíniumot, 0,5% rezet, '0,030/0 magnéziumot, maradékban 99,99% cink alkotta legfinomabb cinket tartalmazó

Next

/
Thumbnails
Contents