127918. lajstromszámú szabadalom • Készülék önműködő tűzgépeken gáznyomásnak durranó töltények önműködő kilövésekor való szabályozására

; Megjeleni 1941. szeptember hó 15. . MAGYAR'KIRÁLYI JjBB» SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 127918, szám XlX/b. osztály. — Sch. 5988. alapszám. Készülék önmííködo tfízgépeken gáznyomásnak durranó töltényeit' önműködő kilö­vésekor való szabályozására. Schmeísser Hugó mérnök, Suhl (Thüríngía). A bejaleniés napja: 1940. évi október hó 4.—Némefarsxigi elsőbbsége: 1939. évi novembar hó 22. A találmány készülék önműködő tűzgé­pekhez, gáznyomásnak durranó töltények önműködő kilövésekor való szabályozá­sára. 5 A találmány célja, hogy a fent nevezett készülékek előállítását egyszerűsítsük, azok­nak a használat közbeni ellenállóképessé­gét fokozzuk, kezelését, különösen pedig tisztítását egyszerűvé tegyük. Evégből a 10 találmány szerinti készüléknél a gázt a csőbe dugható tüskével fojtjuk, mely tüske külső átmérője kisebb, mint a cső fu­ratának átmérője. A bedugható tüske hosz­sza lényegében kiterjedhet a cső egész 15 hosszára. A bedugható tüskét célszerűen hangtompító tölcsérrel egyesítjük. Azokat az eszközöket, amelyekkel a hangtompító tölcsérrel egyesített tüske a fegyveren meg­erősíthető, a találmány értelmében ahang-20 tompító tölcséren rendezzük el. Mint ilyen megerősítő eszközt, előnyösen csa­varmenetet alkalmazunk. A hangtompító tölcsért és a bedugható tüskét egymással célszerűen nem oldható módon kötjük 25 össze, például a tüskét a tölcsérrel össze­szegecseljük. Á találmány további részleteit a rajz kapcsán magyarázzuk. Az ábrában 1 a fegyver csövének elülső vége, 2 pedig a 30 csőbe dugható tüske, melynek külső át­mérője valamivel kisebb, mint a furat át­mérője. A 2 tüskén van megerősítve a hangtompító 3 tölcsér, melynek 3a gáz­csatornái vannak. A 2 tüskéből és a 3 35 tölcsérből álló egységet a fegyver 1 csö­vén 3b csavarmenettel erősítettük meg. A tüskének a fegyver csövéből kiálló 2a toldata kisebb átmérőjű, mint a tüske tör­zse és a toldat vége szegecsfejet alkot, mely az említett két részt egymással old- 40 hatatlanul köti össze. A 3b csavarmenet helyett más kötőele­met, például bajonettzárat is alkalmazna-, tunk. Ha a fegyvert durranótöltényekkel való 45 lövéshez használjuk, amelyeknek nincsen fából készült lövedékük, akkor a 3 hang­tompító tölcsérrel ellátott betolható tüs­két a fegyver csövébe vezetjük és ezt a szerkezetet a fegyver csövén a 3 tölcsé- 50 ren levő 3b csavarmenettel erősítjük meg". A találmány szerinti készülékkel önmű­ködő tűzgépeknél könnyen térhetünk át éles lövésről a durranótöltényekkel való lövésre. A készülék rendkívül egyszerű és 55 előállítása olcsó. Ezenkívül a készülék igen ellenálló és egyszerűen tisztítható. Szabadalmi igénypontok: 1. Készülék önműködő tűzgépekhez a gáz 60 nyomásának durránótöltények önműkö­dő kilövésekor való szabályozására, me­lyet a fegyver csövébe tolható, a gázt fojtó oly tüske jellemez, melynek külső átmérője kisebb, mint a fegyvercső fu- 65 rátának átmérője. 2. Az 1. igénypont szerinti készülék ki­viteli alakja, melyre jellemző, hogy a

Next

/
Thumbnails
Contents