127872. lajstromszámú szabadalom • Készülék szappan és egyéb masszák feldolgozására

Megjelent 1941. évi szeptember hó 15. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 127872. szám Xl/e. osztály. — L. 8040. alapszám. Készülék szappan és egyéb masszák feldolgozására. J. M. Lehmann cég, Dresden (Németország). A bejelentés napja: 1934. év! szeptember hó 21.* — A találmány készülék szappan és egyéb masszák feldolgozására két- vagy többpá­lyás hengerlő gépeken, amelyeknél iá szappant csak a hengerszélesség egy ré-5 szén vezetjük hozzá és a gépeken való egyszeri áíha'iadás uián a hengerszélesség másik részére vagy a többi hengerrészekre vezetjük át. Ismeretes ugyan már oly két- vagy több-10 pábyás hengerlő gép, amelynél az anyag hengerek sorozatán (mint pl, a 499.747. számú német szabadalmi leírás szerinti gépnél) ugyancsak nem megszakítatlan me­netben halad keresztül, hanem amelynél az 15 egy vagy több hengerpárban képződött hártyás réteget ismét felaprítják. Emellett már gondoskodnak a hengerekrőt levett hártyás réteg átkeveréséről is, ami azon­ban a hengerpárok között lengő karokkal 20 történik, azután az összekevert anyagot is­mét egy vagy több hengerpárhoz vezetik és az újabb hengerlési pályát tesz meg. Ilyen gépnek azonban az a hibája, hogy az egész hengerhossz mentén keletkező 25 anyagot a l|éngő mozgást végző keverőka­rok csak nagyon kicsiny részben fogják egyáltalán elkapni és összekeverni, úgy­hogy a szappanforgácsok legnagyobb ré­sze keverés nélkül jut a következő hen-30 gerlési fokozatba. Emellett továbbá az is hátrányosnak bizonyult, hogy a hengerek­ről levett szappanforgácsot, amennyiben,1 azt a keverőkarok elérték, mindig csak a hengerek középső részéről vezették el és 35 a hengervégek felé dobták, ahol az felhal­mozódott. A hiányos keverésen kívül en­nek folytán a henger nem egyenletesen ju­tott anyaghoz az egész hossza mentén, ami idővel meg nem engedhető méreteket ölt. Másrészt viszont ismeretesek szűrőtárcsás 40 csigás sajtók, amelyek az anyagot a gép­be betáplálják és emellett összekeverik1 . Mindenesetre ilyen szűrőtárcsával felsze­relt csigás sajtó nem alkalmas az ismert hengerlő gépeknél a keverő karok helyet- 45 tesítésére ott, ahol az anyag az egyes hengerlési pályákon a hengerek egész hossza mentén áthalad. A találmány értelmében az önmagában ismert, szűrőtárcsával ellátott csigás sajtó 50 lényeges előnyöket biztosít, pl. a 499.747. számú német szabadalmi leírás szerinti gépnél, amelynek lényeges jellemzői több­pályás kivitel mellett abban találhatók meg, hogy a gép a finomítandó masszát 55 nem teljes szélességében veszi fel, hanem a szappant csak a hengerszélesség egy ré­szére adagoljuk és az első áthaladás után a hengerszélesség másik részére vagy a többi hengerrészekre vezetjük át. Az 60 anyagnak ezen oldalirányú eltolását egy­idejű keverés mellett legelőnyösebben szű­rőtárcsával ellátott csigás sajtóval végez­zük. Ezzel az elrendezéssel már. nehe­zebben keverhető hozagokat tartalmazó 65 szappanoknál is a gépen való egyszerij áthaladás után az egyenletesség, képlé­kenység és finomság tekintetében oly mi­nőségi fokot érhetünk el, amely a legmesz­szebbmenő igényeket is kielégíti. Ezenkívül 70 * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. §-a értelmében a volt cseh-szlovák szabadalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés napja. A csehszlovák szabadalom száma: 54078.

Next

/
Thumbnails
Contents