127824. lajstromszámú szabadalom • Kályha

Megjelent 1941. szeptember hó 1. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 127824. szám U/h. osztály. — D. 5187. alapszám. Kályha. Dusek József kéményseprő-segéd, Budapest. A bajelaniés napja: 1939. évi május hó 5. a (7) kürtőbe égési gázok újra felszállva, jutnak. Az égési gázok tehát a (T) tüzelőtértől a (7) kürtőig hosszú, kanyargó úton ha­ladnak, mely az ábrázolt foganatosítást 40 alaknál a közvetlen út háromszorosa. E-mellett az (1, la, 2, 2a, 3) felépítmény­csatornák függőleges oldalaikkal szabadon a fűtendő térbe nyúlnak, úgyhogy fűtő­felületük az azonos térfoglalása, szoká- 45 sos kialakítású kályháénak többszöröse. A felépítmények száma kevesebb, pl. három, de több is lehet. A lényeg minden­kor az, hogy a füstgázok útja a kanyargó pálya következtében meghosszabbodjék és 5C a felépítmény-csatornák szabadon álló el­rendezése a fűtőfelülelet megtöbbszörözze. A találmány nem csak cserépkályhákhoz, hanem más, akár szilárd, akár cseppfolyós vagy gáznemű tüzelőanyaggal táplált kály- 55 hákhoz is alkalmas. Szabadalmi igénypontok: 1. Kályha, melynél a tüzelőanyag füstgá­zai kanyargó úton haladnak, jellemezve a füstgázokat kanyargó úton vezető, a 60 kályhára ráépített, szabadon álló felépít­mény-csatornákkal. 2. Az 1. igénypontban meghatározott kály­ha foganatosítási alakja, azzal jellemez­ve, hogy a felépítmény-csatornák egy 65 csoportja a füstgázokat a tüzelőtérből felfelé, egy másik csoportja a kályha felső részéből lefelé, egy további cso­portja pedig ismét felfelé, a kürtőbe vezeti. 70 1 rajzlap melléklettel Feielös kiadó: dr. ladoméri SZMEBTNIK ISTVÁN m. kir. szab. bíró. „J ö V ö" Nyomdaszövetkezet, Budapest, IX., Erkel-u. 17, Tel.: 182-278 — Fel. vez.: Bárányi Jozset A találmány kályha, különösen cserép­kályha, mely a tüzelőanyag hőjének igen kedvező kihasználását azzal teszi lehetővé, hogy a forró füstgázokat kanyargó, meg­hosszabbított úton vezeti, melynek folya­mán alkalmuk van arra, hogy hőjüket megfelelően nagy fűtőfelületek útján a fű­lendő térnek jő hatásfokkal átadják. A találmány abban van, hogy a kályhára a füstgázokat a tüzelőtérből a kürtőbe ka­nyargó úton vezető felépítmények vannak ráépítve, melyek köröskörül szabadok és így, egyébként hasonló méretű kályhával összehasonlítva, a fűtőfelületet' és ezzel a hőátadást megtöbbszörözik. A mellékelt rajz a találmány szerinti kályha példaképem foganatosítási alakját mutatja. Az 1. ábra a kályha, függőleges metszete, a 2. ábra elölnézete. A 3—6. ábrák metszetek az 1. ábra A—B, C-D, E—F, G—H vonalai mentén. Mint a rajzból látható, a kályhának öt (1, la, 2, 2a, 3) felépítménye van. Ezek: közül az (1) és (la) felépítmények a (T) tüzelőtérrel közlekednek és a kályha két sarkában vannak. A füstgázok az 1. áb­rába berajzolt nyilak irányában az (1, la) csatornákon át felfelé emelkednek és ez­után a (4) nyíláson át a kályha másik két sarkában levő (2, 2a) felépítmény-csator­nákon át alászállnak. A (2, 2a) csatornák a közös (5) térbe torkolnak, melyből az (1, la) felépítmények között elhelyezett (3) felépítmény-csatorna indul ki. Ezen át az

Next

/
Thumbnails
Contents