127773. lajstromszámú szabadalom • Eljárás azofestékek előállítására

Megjeleni 1941. szeptember hő 1. MAGTAB KIBALYI SZABADALMI BIRÓSAQ SZABADALMI LEIRAS 127773. szám. IV/í. osztály. — F. 9006. alapszám. 10 Eljárás azofestékek előállítására. I. G, Farbenindustrie Aktiengesellschaft cég, Frankfurt a/M. A bejelentés napja: 1935. évi október hó 4.* — Németországi elsőbbsége: 1935. évi július hó 20. A 62046. sz. cseh szabadalmi leírás el­járást helyez védelem alá a molekulában legalább 1 nitrocsoporlot tartalmazó dísz­es triszazoíeslékek előállítására 1,2.3-trt­szerekkel, pl. levegővel,, vagy oxidálóan ható fémvegy ül elekkel vagy végül nem oxidálóan ható, komplex vegyületeket ké­pező fémvegyüjetekkel oxidálószerek je­lenlétében kezeljük. Emellett a megadott 40 szerekkel való további kezelést nem a kész dísz- vagy poliazofestéken kell fo­ganatosítunk, hanem azt az előállítás alatt, vagyis a diazovegyülettel való első kapcsolás után vag\r pedig az utolsó kap- 45 csolás előtt is foganatosíthatjuk. 1. példa: 13,8 rész 4-nitro-l-aminő-benzolt ismert módon diazotálunk. A diazooldathoz szi­lárd vagy oldott alakban 11 rész 1,2-di- 50 oxibenzolt adunk és a sósavas reakció el­tűnéséig az oldatba hidegen nátriumacetát oldatát folyatjuk. Ha diazovegyület mái­nem mutatható ki, a levált festék a fo­lyadéktól elválik. 55 A mouoazofestéket ezután mintegy 800 rész vízben és 10 rész nátriumhidroxidban enyhén melegítve oldjuk és 15—20 C°-ra való lehűlésé után "30,9 rész 4'-nitro-4-aminodifenilamin-2'-szulfósavból készített 60 diazovegyülettel egyesítjük és egyidejűleg annyi nátriumhidroxidot vezetünk hozzá, hogy az oldat mindig gyengén alkalikus maradjon. A második kapcsolás önmagá­tól végbemegy, majd a festéket szokásos 65 módon só hozzáadásával elkülönítjük. Az új festék krómeserzésű bőrön és növényi cserzésű bőrön oliv árnyalatú havanna színárnyalatot ad, melynek jó a színtar­tóssága. 70 rendelet 2. §^a értelmében a volt cseh-szlovák sza­napja.

Next

/
Thumbnails
Contents