127759. lajstromszámú szabadalom • Pillérekkel alátámasztott és az altalajhoz rögzített burkolat és eljárás ennek előállítására

Megjeleni; 1941. szeptember hó 1. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 127759. szám VlII/i. (XV/e.) osztály. — V. 3873. alapszám. Pillérekkel alátámasztott s az altalajhoz rögzített burkolat és eljárás ennek készítésére. Vass József mérnök, Budapest. A bejelentés napja: 1939. évi július hó 14. — Pótszabadalom a 122442. sz. törzsszabadalomhoz. A találmány a 122.442. sz. törzsszabada­lomban védett burkolatnak és készítésének módosítása, illetve egyszerűsítése. A 122442. sz. Lörzsszabadalomban főleg 5 olyan burkolatok vannak védve, melyeket gyárilag készített lapokból állítunk össze. Sok esetben azonban a burkolatot a hely­színen készíthetjük oly módon, hogy a burkolólapot és a munkafelületbe nyúló, 10 rögzítő pilléreit egy munkafolyamatban készítjük. E célból a talajt elegyengetjük és a pillérek és az esetleges bordák helyét kimélyítjük'. Ha e munkafelületre plaszti­kus anyagból, pl. betonból, öntéssel, vib-15 rációval vagy döngöléssel burkolólapot ké­szítünk, úgy az elterített beton a kigödrö­zött helyeket is betölti és ott pilléreket. vagy bordákat fog képezni, amelyek a bur­kolattal egy testet alkotnak, azt hordják 20 és egyúttal az altalajhoz is rögzítik. Az így képzett pilléreket, valamint a bordákat és lapokat — egyiket vagy valamennyit — szükség szerint vasbetéttel is elláthatjuk. Előnye az eljárásnak, hogy aránylag ke­vés és egyszerű munkával, kevés beton- 25 anyagból, igen gyorsan, kitűnően alapo­zott és az eddig ismerteknél hordképo isebb, minden irányban sokkal jobban rög­zített, olcsó burkolatot kapunk. Szabadalmi igénypontok: 30 1. A 122442. ,sz. törzsszabadalom 1—4. igény­pontjaiban védett burkolat kiviteli alak­ja, azzal jellemezve, hogy a helyszínen, képlékeny anyagból készített és megszi­lárdult burkolólap és rögzítő pillérei egy 35 testet alkotnak. 2. Eljárás az 1. igénypontban meghatáro­zott burkolat készítésére, azzal jellemez­ve, hogy az altalajban a pillérek helyét kimélyítjük és az így előkészített mun- 40 kafelületre a később megszilárduló, kép­lékeny anyagot elterítjük és a rögzítő pillérekkel egy testet képező burkolatot a szokott módon, öntéssel, döng öléssel vagy vibrációs eljárással, egy munka- 45 menetben képezzük ki. Felelős kiadó: dr. ladoméri SZMERTNIK ISTVÁN m. kir. szab. bíró. „J ö V ö" Nyomdaszövetkezet, Budapest, IX., Erkel-u. 17. Tel.: 182-278 — Fel. vez.: Bárányi József

Next

/
Thumbnails
Contents