127699. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a parafinek sorába tartozó szénhidrogének részleges oxidálására

r Megjelent 1941. évi augusztus hó 16. JfASYAS KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 127699. szám. IV/h/1. osztály. - G. 9108. alapszám. Eljárás a parafinek sorába tartozó szénhidrogének részleges oxidálására. Gutehoffnungshütte Oberhausen Aktiengesellschaft, Oberhausen. A bejelentés napja: 1940. évi szeptember hó 5. A parafin-sorba Cn H2n + 2, tartozó; szénhidrogének, főleg mélán részleges oxi­dálását tudvalevőleg szilárd, vagy ill. és gázalakú katalizátorok jelenlétében szok-5 ták elvégezni. A technika mai állásánál ál­talában az a vélemény, volt elterjedve, hogy a reakciós gázkeveréket, mely az illető szénhidrogénekből és levegőből, vagy oxi­génből áll, esetleg csekély mennyiségű nit-10 rogénoxidok jelenlétében, lehetőleg nagy isebességgel kell a reakciós téren keresztül a katalizátorok előtt elvezetni, hogy a rész­leges oxidáció keletkező termékeit, pl. a formaldehidet minél jobban megkíméljük. 15 A gyakorlatban az ezeknél a folyamatoknál fontosnak tartott nagy sebességek elérésére ezért nagyméretű fújtatókal, ill. kompresz­szorokat használtak. A reakciókeveréknek 2o ennél a nagy sebességénél ugyan elvélve a reakciós térben az áramlási sebesség 420 cm/sc ii » 300 „ ,, ii ii ^oo „ ,, 15 ii ii 16° ii ii 120 ii ii íuy' ii ii ii ii "" ii ii Ugyanakkor azonban a formaldehid így kb. 420 cm/sec áramlási sebesség 0 300 „ „ OflA c\pj „ ,, ,, ,, 160 11 11 11 11 120 J-í ^ v ^ ii ii ii ii on ou ii ii ii ii ; adódott. már jelentékeny hozadékot értek el, de vi­szont a technikai kivitelnél a szükséges magas hőmérséklet és egyéb energia-fo­gyasztás következtében bizonyos nehézsé­gek állottak elő. Már most, meglepetésszerűen azt talál­tuk, hogy az oxidáció kisebb sebességek­nél, ill. hosszabb kontaktustartamnál jóval tökéletesebben, sokkal alacsonyabb hőmér­sékleten és jelentékenyen kisebb energia­felhasználással megy végbe. Ha melánt kőrfolyamatos eljárással rész­legesen oxidálunk, amikor szilárd katali­zátorként valamely nátriumszilikátot és gázalakú katalizátorként nitrogén-oxidokat 50 használunk, egyenlő keringési viszonyok mellett, meghatározott, nagyobb időközben, pl. óránként, egyenlő formaldehid kiter­melést érünk cl, amikor pl: 55 : és a hőmérs. 600 C° „ 550 C° 480 C° 430 C» 6o 380 C° 280 C° mennyisége metán—Nm3 -ként növekedett, léi kb" 185 g CHOH/Nm "CHá 210 65 ÄXU 5) 11 11 250 „ : „ „ 360 „ „ „ 520 „ „ „ 630 „ „ „

Next

/
Thumbnails
Contents