127664. lajstromszámú szabadalom • Eljárás műbél készítésére

Megjelent 1941. évi augusztus hó 16. JtA£ídUMHRiLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127664. szám. • IV/e. (IV/h/1.) osztály. — Sch. 5935. alapszám. Eljárás műbél készítésére. Schwerer József gyáros, Wien. A bejelentés napja: 1940. évi április hó 18. Mesterséges belet eddig is készítettek ka­zeinnel kezelt papirosból. Javasolták más­részt e végből a papiros zselatinnel való bevonását is. Ismeretes továbbá mester-5 séges kolbászburkok előállítása olyan pa­pirosból, melyet megelőzőleg kazein és zse­latin keverékével impregnáltak. A bejelentő rájött arra, hogy a mester­séges bél főzésállósága, vagyis a kolbász-10 áru főzésénél keletkező feszültség elleni ellenállóképesség jelentékenyen fokozódik, hogyha a papirost először kazeinoldattal futatjuk s azután zselatinnal bevonjuk. Áz első kezeléshez a papirost bemerítjük 15 a kazeinoldatba, amelyhez adott esetben hemoglobint adhatunk. Emellett előnyösnek bizonyult a kazeint a papirosnak zselatinnal való bevonása, előtt közömbösíteni, ill. leosapatni. 20 Ezt gyenge savval, ill. valamely sóval ér­hetjük el. így pl. a kazeinnal itatott pia­pirost olyan hengerek között vezetjük, amelyek ecetsavval vagy más gyenge sav­val vannak nedvesítve. A kazein lecsapa-25 tásához sókat, mint pl. klórmagnéziumot is használhatunk. A kazemoldattal itatott és zselatinnal be­vont papirost azután a szokásos módon; tömlőkké ragasztjuk és keményítjük, végül 30 pedig kiszárítjuk. Keményítés végett a pa­pirost célszerűen formáldehidoldatba he­lyezzük. Ekkor nem csupán a felületi zse­latinhártya, hanem ,a kazein is megke­ményszik. A keményítés a kazeinnak elő­zetes közömbösítése, ill. lecsapatása nél- 35 kül is bekövetkezik. Az elkülönített impregnálás és bevonás következtében két fehérjetartalmú réteg keletkezik, amelyek közül a bevonóréteg vékony és nem törékeny s fényes, sima 40 felületű, míg az impregnáló réteg a papi­rost főzésállóvá teszi, ami az ismert eljá­rások alkalmazásánál nem következik be ilyen mértékben. Feltételezhető, hogy a nagyfokú főzés- 45 állóság, vagyis a kolbász-áru főzésekor ke­letkező nagy nyomás elleni ellenállóképes­ség annak tulajdonítandó, hogy a kazein a pórusok kitöltése folytán a papiros szi­lárdságát lényegesen növeli, míg másrészt 50 a külső zselatinréteg a kazeint a forrás­ban levő víz hatása ellen védi. A kazein-és zselatinkeveréknek papiros impregnálá­sához való ismeretes alkalmazásánál ia ka­zein- és zselatinrészecskék a papirosban 55 egymás mellett feküsznek és emellett a kazein közvetlenül a forró víz hatásának van kitéve. A zselatinréteg a kazein fölött mintegy, védőréteget alkot és megakadályozza laka- 60 zein lefolyását a papirosról (amit az is­meretes eljárásoknál észleltek), ha az ösz­szeragasztott műbél hosszabb ideig marad a formáldehidfürdőben. A kazein maga ér­des felületével átlátszatlanná tenné a mű- 65 belet. Zselatint magában használva, szép és átlátszó lenne ugyan a műbél, de nem lenne elég főzés-álló. A találmány szerint eljárva, a célszerű alkalmazás és a kellő

Next

/
Thumbnails
Contents