127612. lajstromszámú szabadalom • Eljárás raánylag sűrűnfolyós vagy nyúlós anyagoknak, különösen tejnek, fűtött dobokon való szárítására, valamint hengeres szárítókészülék az eljárás foganatosítására

Megjelent 1941. évi augusztus hő 1. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 127612. szám IV., i., (IV./e., X./f.) osztály. —' E. 5592. alapszám: Eljárás aránylag sűrűnfolyós vagy nyúlós anyagoknak, különösen tejnek, fűtött do­bokon való szárítására, valamint hengeres szárítókészülék az eljárás foganatosítására. Escher Wyss Maschinenfabrik G. m. b. H. cég, Ravensburg (Württemberg). A bejelentés napja: 1949. évi július hó 1. Németországi e'sőbbséga: 1939. évi június hő 30. Folyadékok gyorsabb szárításának el­érésére alkalmaztak már oly eljárást, mely szerint a folyadékokat hengeres szárítóké­szülékek fűtött dobjaira nem zárt, össze-5 függő rétegben, hanem kis cseppecskék, fröccsök vagy pecsétek alakjában rakták fel. Ekkor a szárítás azért ment gyorsab­ban végbe, mert az egyes folyadékcsep­pecskék, ha eléggé sűrűn követik egymást, 10 a maguk összességében jóval nagyobb pá­rolgási felülettel rendelkeznek, mint egy összefüggő folyadékréteg. Ha azonban a folyadékot nem lehet eléggé finoman el­osztani, pl. amiatt, mert a folyadék az 15 akalmazott permetező, vagy csepegtető ké­szülék számára túl sűrűnfolyós, akkor ezek a durvább folyadékrészecskék többé nem tudnak eléggé kiszáradni. Ily esetben a szá­rítási idő megfelelően meghosszabbítan-20 dó, ami azonban, különösen hőre érzé­keny anyagoknál, ezeknek károsodásával jár. A találmány célja, hogy ezt a hátrányt elkerüljük, vagyis hogy a gyors szárítást 25 durvább folyadékrészecskéknél is lehetővé tegyük. Evégből a találmány szerint a leg­alábbis egyetlen dobra nem összefüggő ré­tegben felrakott anyagot a dobon való rész­leges kiszárítás után még mechanikailag 30 szétnyomjuk és azután vékony rétegbenj szárítjuk. Ennek az eljárásnak alkalmazá­sánál a durvább folyadékrészecskéknek, pl. tcjcseppeknek «szárításánál az anyag felü­letén gyorsan képződő hártya, mely a ki-35 gőzölgést meggátolja, az utólagos kihen­gerlés folytán szétnyomódik, amikoris a hártyával körülvett cseppecskék folyékony tartalma kipréselődik, ami a részecskéknek a fűtött dobon való készre-szárítását rend­kívüli mértékben elősegíti. 40 A rajz 1. és 2. ábrái a találmány szerinti eljárást foganatosító hengeres szárítókészü­lékek két példaképem megoldási alakjá­nak vázlatai. Az 1. ábrán látható hengeres szárítóiké- 45 szüléknek két fűtött —a— és —b— szárí­tódobja van, melyek egy-egy különálló —c— és —d— adagoló készülékkel vannak felszerelve. Az —a, b— dobokon képződő száraz rétegeket a —g— és —h— kések ka- 50 parják le. Az —a, b— dobok úgy vannak elhelyezve, hogy az egyik dob a másikon lévő anyag szétnyomását végzi és viszont. A 2. ábrán oly hengeres szárítókészüiék látható, melynél egyetlen fűtött —e— dob- 55 bal külön —f— zúzóhenger működik együtt. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás (aránylag sűrűnfolyós viagy nyúlós anyagoknak, különösen tejnek, fűtött 60 dobokon való szárítására, melyre jel­lemző, hogy a legalábbis egyetlen dobra nem összefüggő rétegben felrakott anya­got a dobon való részleges kiszárítási után még mechanikailag szétnyomjuk és 65 azután vékony rétegben készre szárítjuk. 2. Hengeres szárítókészülék az 1. igény­pontban meghatározott eljárás foganato­sítására, azzal jellemezve, hogy .külön-

Next

/
Thumbnails
Contents