127605. lajstromszámú szabadalom • Autó- és pohármosó kefe

Mégjelent 1941. évi augusztus hé 1. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 127605. szám XX./e. osztály. — D. 5216. alapszám. Autó- és pohármosó kefe. Darócz Mihály géplakatos, Budapest. A bejelentés napja: 1939. évi szeptember 7. Az eddigelé ismeretes autó, kocsi és po­hármosásra alkalmas eszközöknek azon­kívül, hogy a kívánt célnak nem felelnek meg tökéletesen, az az általános hátrányuk, 5 hogy a kezelő személyzet egészségére is rendkívül káros hatást gyakorolnak. Hasz­nálatuk vagy a szabadban történik, ami különösen télen és zord időszakban igen, hátrányos, vagy ha helyiségben volt alkal-10 mázható, akkor is vödrök vagy más edé­nyek használata vált szükségessé, valamint ehhez megfelelő vízhatlan ruha alkalma­zása is kellett. A jelen találmány szerinti megoldás ;a 15 fenti hátrányokat olyképen küszöböli ki, hogy a mosáshoz szükséges vizet a belül üreges kefetest szőrszálai között e célra alkalmazott lyukakon bocsátja ki és így a szőrszálak között az esetleges lerakodó 20 piszkot a víz ereje azonnal kihordja, mi­által a kefét állandóan kifogástalan tiszta állapotban tartja. A mosáshoz szükséges vizet bármely vízvezetékből vehetjük, mert a vízcsapot és a kefét összekötő gumicsö-25 vet a szükség szerinti' bosszúságban állít­hatjuk be. A kefébe bevezető rozsdamen­tes fémosövön alkalmazott szabályozó csap­pal a célnak legmegfelelőbb víznyomást állíthatjuk elő. Egészségi szempontból is 30 teljesen megfelelő, mert a személyzetnek nem kell kézzel is állandóan a vízben dol­gozni, miután a legmegfelelőbb vastagságú kefével a legkomplikáltabb helyre is be­férkőzhetünk és a kefe által esetleg vissza-35 hagyott piszkot a belőle kiáramló vízsugár tökéletesen tisztítja. Kezelése igen egysze^ rű, szakértelmet nem kíván, a legrövidebb idő alatt végezhetjük vele a munkát, anél­ikül, hogy ez a munka kivitelének rovására (menne. A készülék egyszerűségénél fogva 40 egyáltalán nem rongálódik, nem kopik, nem törik és így tökéletesen üzembiztos. A mellékelt rajz: ábrái a találmány sze­rinti megoldás példaképem kiviteli alakját vázlatosan mutatják, mégpedig az 45 I. ábra az autómosásra alkalmas kivi­tel szabályozó csappal ellátott autómosó kefe keresztmeszetét, a II. ábra a pohármosásra alkalmas kefét keresztmetszetben szemlélteti. 50 Az I. ábrán az —a— szabályozócsapons van a recés végű tömlőcsatlakozó, mely­nek folytatásában a — b— fogantyú van szerelve, végein a —c— csavarhüvellyelj A csavarhüvelybe az ellencsavarral ellátott 55 —d— kefetest forgatható be, mely két fél részből van az —e— csavarokkal összeerő­sítve, azért, hogy az összeerősítés" előtt (alkalmas legyen a kefe fején lévő kefe-»' szőrözet —f— furataiba a —j— szőrbábúk 60 beültetése. A kefefejen a —h— víz eltávo­zását a — g— lyukak teszik alkalmassá. Működésének folyamata a tömlőcsatla­kozásra szerelt gumitömlőnek a vízcsaphoz való kapcsolásával kezdődik, ami után az 65 —a— szabályozócsappal a szükségszerinli nyomású vizet bocsátjuk az üreges —b— fogantyún keresztül a kefefejbe és így könnyedén távozhat a víz a —g— lyuka­kon, mely a — j— szőrbábúk között jut a 70

Next

/
Thumbnails
Contents