127527. lajstromszámú szabadalom • Többszörösen használható gyujtófúd dörzspeckekhez és öngyujtókhöz ismételten meggyujtható gyujtórúddal

Megjelent 1941. évi augusztus hő 1. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127527. szám. Il/g. osztály. — L. 8171. alapszám. Többszörösen használható gyujtórúd dörzspeckekhcz és öngyújtókhoz ismételten meggyújtható gyujtórúddal. Laborit Gesellschaft Krenn & Leisch cég, Wien. A bejelentés napja: 1940. évi július hó 8. Amint azt a szabadalmi irodalom mu­tatja, már sokféle javaslatot tettek több­szörösen használható gyujtórudak és szi­lárd tüzelőanyaggal működő öngyújtók lé-5 tesítésére. Az eddigelé ismeretessé vált megoldásokat két alapvető csoportra oszthatjuk. 1.) Gyujtórudak, amelyeknek oly nagy a szikra hatására meggyulladó anyag tar­ló talmuk, hogy a gyulladás a szilárd tü­zelőanyagnak (rúdnak) a megfelelő dörzs­felületen történő egyszerű dörzsölése ré­vén elérhető. 2.) Gyujtórudak, illetve gyujtómasszák, 15 amelyek csak poralakú állapotban gyújt­hatok meg szikra segítségével. A préselt gyujtómasszát ebben az esetben a meg­gyújtás előtt megfelelő dörzsölő készülék­kel porítani kell. 20 Azoknak a gyujtórudaknak, amelyeknek aktívanyag tartalma nagy, az a hátránya, hogy a lángot nehéz eloltani és az ismételt meggyujthatóságot a hamuképződés nehe­zíti, 25 Azoknál a gyujtórudaknál, amelyeknek anyaga csak a poralakban gyullad meg szikra hatására, igen nagy mechanikai ne­hézségek állanak elő. Ilyen öngyújtók és gyujtópeckek gyakran már rövid haszná­lat után nem működnek. A jelen találmány hajlékony, többször meggyújtható gyujtórúd, illetve ahhoz tar­tozó öngyújtó. A találmány új utat jelöl a"z öngyújtók és gyujtópeckek készítésére 30 szilárd égőanyaggal és emellett az leddig 35 tapasztalt hátrányok kiküszöbölődnek. A találmány értelmében önmagukban is­mert éghető és aktív anyagokat megfelelő keverési arányban műselyemre, cellulózá­ra vagy hasonló szövetekre viszünk fel, 40 amennyiben ezeket a szöveteket minde­nekelőtt kollodium vagy aoetiloellulóza ol­datával fecskendezzük be és azután a megnedvesített gyujtókever ékkel elkever­jük. Az így kapott masszát előszárítjuk, 45 piajd pedig megfelelő készülékekben szál­alakra szakítjuk és azután megfelelő, köny­nyen gyulladó, hengeres burkolatokba töltjük, amelyek műselyemből, papírból vagy hasonlókból készülnek. 50 Az így kapott hajlékony gyujtórudakat még utószárításnak vetjük alá, mire azok használatra készen állnak. Ezek a rudak törhetetlenek, a használatnál nem igényel­nek ledörzsölő készüléket, továbbá köny- 55 nyen elolthatok és mindenkor ismét meg­gyújthatok anélkül, hogy hamuanyagok a gyújtást hátráltatnák vagy nehezítenék. Ily módon lehetségessé válik, hogy ilyen haj­lékony g3aijtórudakat, mint öngyujtóbele- 60 bet is használjunk. Az ilyenfajta hajlékony gyujtórudak pél­daképem kivitele a következő: 100 g műselymlet, kb, 2 mm széles hosz­szanti sávokra osztunk és azután légnyo- 65 másos porlasztó segítségével 5 cm3 kollo­dium oldattal befecskendezzük, mire azután a szövetet 900 g előkészített és megned­vesített éghető masszával elkeverjük. Az

Next

/
Thumbnails
Contents