127434. lajstromszámú szabadalom • Eljárás növénykártevő rovarok irtására

Megjelent 1941. évi július hő 15. MAGTÁR KIRÍLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 127434. szám. X/lí. osztály. — F. 9115. alapszám. Eljárás növénykártevő rovarok irtására. I. G. Farbeníndustríe Aktiengesellschaft, Frankfurt a/M. A bejelentés napja: 1940. évi február hó 24. — Németországi elsőbbsége: 1939. évi március hó 25. A gyümölcsférgek irtására a karhazolt laboratóriumban már megvizsgálták. A 9-metilolkarhazolt és nitrozokarhazolt to­vábbá vetőmagcsávázóiszerként ós a karba-. 5 zol szulfurálási termékeit szulfurált anira­cénmaradékok alakjában vetési gyom ir­tására való szerként javasolták. Az emlí­tett vegyületek azonban a növényvédelem keretében ezideig jelentős szerepet ném 10 értek el. Ugy találtuk, hogy a karbazol helyette­sítési termékei a rágó- és szívó rovarok irtásánál mezőgazdasági feltételek mellett is értékes szolgálatokat tehetnek és az ed-15 dig szokásos arzéntartalmú növényvédő szereket pótolni képesek. Karhazolszármazékokként, pl. azok jön­nek tekintetbe, amelyek a molekulában legalább egy nitro- vagy amincsoportot 20 tartalmaznak. Effajta vegyületek pl.: 3-6-diamidokarbazol 25 30 Az említett szert azonban a szőlőter­melés legnagyobb ellensége, a szőlőmoly (Conchylis ambiguella és Polychrosis bot­rana) irtására is eredménnyel alkalmaz­hatjuk anélkül, hogy a kezelt növényeken 35 perzselési károkat észlelhetnénk, miként 40 Alkalmazott töménység Hatás Euproctis ná 2 nap múlva chrysorrhoea-4 nap múlva Kalcium arzenát 0.40/0 40 0/0 100 0/0 ólomarzenát 0.4 „ 40 „ 100,, karbazol (25o/0 ) tetranitrokarbazol (25 o/o) 1.0 „ 1.0 „ 100 „ o„ 100,, 2-amidokarbazol 3-nitrakarbazol 3-6-dinitrokarbazol 3-6-dinitro-N-etilkarbazol 6-klór-3-nitro-9-etilkarbazol 3-nitro-6-amido-N-etilkarbazol tetranitrokarbazol. Effajta szert előállíthatunk, pl. 25<>/o tet- 45 ranitrokarhazolból, 10 0/0 celluliózaszurok­ból, 2% nedvesítőszerből és 63o/0 közömbös anyagból, mint kaolinból vagy krétából. Az ebből előállított 1°/Ó-OS permetezől(é elegendő ahhoz, hogy, pl. gyümölcsfakár- 50 tevőket, mint a sárgafarú pille (euproctis chrysorrhoea) hernyóit gyorsabban és biz­tosabban kiirtsuk, mint valamely szokásos kalcium arzenát- Vagy ólomarzenát perme­tezőszerrel, miként azt az alábbi össze- 55 hasonlító kísérlet bizonyítja: 60 ez: arzéntartalmú szereknél igen gyakran 65 előfordulhat. Az azonos vegyületeket természetesen porzószerek alakjában is alkalmazhatjuk. Ekként, pl. 100/0 tetranitrokarbazolnak90o/o talkummal való bensőséges összeőrlésével 70

Next

/
Thumbnails
Contents