127385. lajstromszámú szabadalom • Vasalás, kárpitozot bútorokhoz, heverőkhöz

Megjeleni 1941. évi július hó 15. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127385. szám. VHI/d. osztály. — M. 11313. alapszám. Vasalás, kárpitozott bútorokhoz, lieverőkhöz. Marjai Sándor gép- és műlakatosmester, Rákospalota. A bejelentés napja: 1938. évi június hó 21. A divatos heverőknél, kárpitozott búto­roknál, mint ismeretes, az ágy- és ruha­neműéit azok alsó üregében vannak elhe­lyezve. Használatnál tehát a heverő felső 5 kerevetet minden esetben fel kell nyitni és kitámasztani, hogy a szükséges ágyne­műt vagy ruhadarabokat kiszedhessük, avagy berakhassuk. A kerevetet minden esetben a vezető sínen előbb felemelve', io előre kell húznunk, hogy azt felnyitva, ki­támaszthassuk. E nehézkes kezelés hátrányát van hivat­va e találmány megszűntetni. A találmány példaképem kiviteli alakját 15 a mellékelt rajz tünteti fel. melyen az 1. ábra a vasalás felülnézetét, a 2. ábra pedig oldalnézetét mutatja. A találmány szerinti vasalás, lényegében hosszúkás (A) alapsín, amelynek közepé-20 ben, hosszirányban (I) vezetőnyílás van és amelyre (B) és (C) kengyelek vannak felszerelve. A (B) kengyel egyik végébe (D) saru van csuklozva, melyet a felszerelés, alkalmával, csavarokkal, az (E) lyukakon 25 keresztül erősítünk fel a heverő alvázára. A (B) kengyel másik végéhez a (C) kengyel van csuklozva, melyet a rajtalevő (F) lyu­kakon át a heverő felnyitható kerevetének alsó részére kell csavarokkal felerősíteni. A (C) kengyel külső végébe (G) saru van 30 csuklozva, melynek lapjába (H) szegecsek vannak erősítve oly módon, hogy azok az (A) alapsín (I) vezető nyílásában előre­hátra csúsztathatók. Emeléskor a (C) ken­gyel a (G) sarut, a felszerelt kerevettel 35 együtt, a (D) saruhoz vonja s egyben azt a (B) kengyel által megrögzíti. Az (A) alap­sínt (J) lyukakon át csavarokkal erősítjük a heverő alvázára. Szabadalmi igénypont: 40 Vasalás, kárpitozott bútorokhoz, lieverők­höz, jellemezve a hosszúkás (A) alap­sínnel, melynek hosszirányában vezeték­szerű (I) nyílás van, jellemezve továbbá az (A) alapsínre szerelt és csuklósan 45 kapcsolt (B) és (C) kengyelekkel, me­lyek közül a (B) kengyel a (D) saru által szilárdan, a (C) kengyel pedig a (G) saru útján csúsztathalóan van az (A) alap­sírne felszerelve. 50 1 rajzlap melléklettel Folelős kiadó: dr. ladomeri SZMERTNIK ISTVÁN m, kir. szab. bíró. ,,.J ö V Ö" Nyomdaszövetkezet, Budapest, IX., Erkel-u. 17. Tel.: 182-278 — Fel. vez.: Bárányi József

Next

/
Thumbnails
Contents