127373. lajstromszámú szabadalom • Mosóteknő vagy gyermek-fürdőkád

Megjeleni: 1941. évi július hó 15. MAGYAR KIRÁLYI SZABAJDALlfl BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127373. szám. XVI/b1 . XVIII/a. osztály. — G. 8620. alapszám. Mosóteknő vagy gyermek-fürdőkád. Gaíduschek Nándor nyűg. gépgyári igazgató, Budapest. A bejelentés napja: 1938. évi március hó 29. A találmány dörzslemezes vagy dörzs­lemez nélküli mosóteknő vagy gyermek­fürdőkád, mely fémlemez lapokból ké­szül és amelynek felső szegélyét mereví-5 tőkeret koszorúzza. Az eddig használatos fateknők hátránya, hogy mosás vagy fürdés előtt huzamos ideig áztatnunk, sőt rendszerint újból és újból tömítenünk kellett azokat, hogy ia 10 víz ne szivárogjon ki belőlük. Az akár csupasz, akár lemezzel bélelt fateknők hát­ránya, hogy rendszerint súlyosak, továbbá hogy farészeik vetemednek, repedeznek, ezenkívül hogy szálkásodásukkal sérülése-15 ket okozhatnak és hogy nehezen tarthatók tisztán és rothadásmentesen. A találmány mind e hátrányokat kikü­szöböli. A találmány szerinti mosóteknő va§y gyermek-fürdőkád jellegzetessége, 20 hogy töltőterét simán végződő, puszta azaz faborítás nélküli lapok határolják, ame­lyek rendszerint horganyzott, ónozott vagy zománcozott lemezből, egyszóval fémle­mezből valók ós amelyek egyike vagy több-25 je bordás. Az említett lemezek gyakorla­tilag rozsdamenlesek és a legolcsóbb fém­lemezek közé tartoznak. A bordázás any­nyira merevíti e lapokat, hogy aránylag vékdny és könnyű fémlemezekből is ellen-30 állóképes mosóteknőt vagy gyermek-für­dőkádakat kapunk. A találmány további, különös jellegze­tessége, hogy a töltőtérhatároló fémlemez lapok egyike vagy többje, egészében vagy 55 helyileg, dörzslemez. így a dörzslemez mindenkor kéznél és rögzítve van anél­kül, hogy a mosó egyénnek valami külön előkészületre vagy fogásra volna hozzá szüksége. A dörzslemez azután, önmagá­ban ismeretes módon, megkönnyíti a mo- 40 sást. A dörzslemez akár közvetlenül, valamely töltőtérhatároló fémlemez bordazata lehet, akár pedig külön darabként erősíthető va­lamely ilyen laphoz, amint ez könnyebb 45 elkészítés, összeszerelés vagy dörzslemez­váltás céljából kívánatos. A találmány szerinti mosóteknő vagy gyermek-fürdőkád töltőiere kettősfalú le­het, mikioris a két fal közötti levegőréteg 50 hasznos hőszigetelést ad. A találmány szerinti megoldás könnyen lehetővé teszi, hogy a mosóteknő vagy gyermek-fürdőkád merevítő-kerete, egy vagy több helyen, polccá, padkává, ill. 55 munkaasztallappá szélesedjék ki, amivel a mosás, ill. fürdetés alkalmával, igen célsze­rűen hasznosítható felületeket kapunk. így pl. szappantartót mély esz thetünk beléjük úgy, hogy a szappan ugyan a mosó, ill. 60 fürdető egyén kezeügyében, de mindenkor biztos helyen van. Az említett polcok, padkák, ill. munka­asztallapok, célszerűen, a mosóteknő, ill. gyermek-fürdőkád töltőtere felé lejtenek, 65 hogy a víz ne kifelé csurogjon le róluk. A mellékelt vázlatos rajz négy ábrában mutatja be a találmány szerinti mosótek-

Next

/
Thumbnails
Contents