127368. lajstromszámú szabadalom • Folyékony vagy gáznemű munkaközeggel működtetett szivattyú, sűrítő vagy motor

Megjelent 1941. évi július hó 15. MAGTAÄ KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127368. szám. XXI/c (V/d/3.) osztály. — B. 14505. alapszám. Folyékony vagy gáznemű munkaközeggel működtetett szivallyú, sűrítő vagy motor. báró Bennet Carl Wilhelm Henrik Dticker mérnök, Stockholm. A bejelentés napja: 1939. évi június hó 28. — Németországi elsőbbsége: 1938. évi július hó 2. 10 A találmány folyékony vagy gáznemű munkaközcggel működtetett szivattyú, sű­rítő vagy motor, a gép tokjában elren­dezett szalaggal, mely a tok munkaterének egyik, falát alkotja és haladó hullámmoz­gást végez és egy a szalagot működtelő vagy a szalagról működtetett mozgórésszel. A találmány lényege az, hogy a szalag egész hosszában változatlan szélességű és a munkatér falain szabadon csúszik. A tokfalak és a szalag között munka­kamarák keletkeznek, amelyek a szalag ha­ladó hullámmozgásánál a tok egyik végé­től a másik vége felé vándorolnak. Ha a 15 munkaterek térfogata eközben nem vál­tozik, akkor a szerkezet vagy folyadékszi­vattyúnak, kompresszornak vagy motornak használható. Az első két esetben a szük­séges hajtóerőt oly módon vezetjük a 2o szerkezetbe, hogy a szalag haladó hullám­mozgásba jut. Ha a szerkezet viszont mo-1 őrként működik, akkor a közeg a gépen Való átmenete közben hullámmozgásba hozza a szalagot, mely mozgás mechanikai 25 teljesítményként vehető le. A szerkezet úgy is kialakítható, hogy a munkaterek tér­fogata a bemenettől a kimenet felé ván­dorlásuknál állandóan csökken, majd is­mét növekszik. A gép ez esetben lég- vagy 30 gázsűrílőnek, vagy expanziós gépnek vagy égési erőgépnek használható. A szalag hullámmozgása a tok hosszirá­nyában einyúló, hossztengelye körül for­gatható, hengeres vagy kúpos spirális alakjában tekercselt rúddal (csavarral) 35 idézhető elő. A szerkezetnek a tok hosszirányában el­nyúló két hajlékony szalagja is lehet, amely szalagok a tok egy-egy szembenfekvő fa­lával működnek együtt, amikor is a imozgó- 40 rész, pl. a csavar, a szalagok között foglal helyet. Ebben az esetben a szalagok, kőzöl li tér, célszerűen egy vagy több oly hellyel van összekötve, ahol a közeg nyomás alatt áll, miáltal a tokfalak és ia szalag hullám- 45 hegyei között jó tömítést kapunk. A hajlékony szalag kialakítása tetszőleges lehet, de olyannak kell lennie, hogy a hul­lámhegyek tömítetten feküdhessenek fel a .felületen. Ehhez képest a szalagnak hossz- 50 irányban nagyon rugalmasnak, haránt­irányban viszont merevnek kell lennie. A merevség vagy erősítésekkel, pl. harántirá­nyú merevítő csíkokkal, vagy pedig két vagy több egymás mellett fekvő szalag al- 55 kalmazásával fokozható. A szalag, pl. több, egymással csuklósan és tömítetten össze­kötött lamellából lehet összetéve; emel­lett rugalmas szerveket rendezhetünk el kifogástalan tömítés lehetővé tételére. Jó 60 tömítés biztosítására azonban előnyösebh, ha önrúgózó szalagot használunk, pl. meg­felelő szerkezeti anyagból való egységes szalagot, melynek kellő falvastagság mel­lett kielégítő rugózó képessége van. E 65 célra különösen vasból, acélból vagy ezek­nek ötvözeteiből készült szalagok, pl. rozs­damentes acélszalagok alkalmasak.

Next

/
Thumbnails
Contents