127334. lajstromszámú szabadalom • Tolóka húzózárakhoz

Megjelent 1941. évi július hó 1. MAGTAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127334. szám. I/i. osztály. — W. 6983. alapszám. Tolóka, húzózárakhoz. Waldes & Ko. Prag. A bejelentés napja: 1935. évi december hó 7.* Ismeretes a tolókafalak oldalperemeinek végeit befelé elhajlítani annak megakadá­lyozására, hogy a tolóka a zárószalagok szabad végeinek széjjelterpesztésekor a 5 nyílás iramában önmagától elcsússzék. Ezt a hatást azzal érik el, hogy a tolókafalak oldalperemeinek kihajlított részei mintegy reteszekként széjjelterpeszlett zárószalagok két zárótagja közé fekszenek. 10 Ennek az ismert berendezésnek az a hátránya, hogy a tolókának azokat a csa­tornáit, melyek a tolóka mozgási irányá­tól elágaznak, szabad végeiken az említett kihajlított oldalperemek szűkítik, úgyhogy 15 gyakran a tolóka mozgása nem szándé­koltan is megszűnik. Ezenfelül a tolóka­falaknak befelé hajlított peremrészei ko­rai elhasználódásnak vannak kitéve és ez a szándékolt hatás biztonságát csök-20 kenti. A találmány, mely e hátrányok kikü­szöbölését célozza, abban van, hogy a to­lókafalak oldalperemei az elágazó csator­nák végeitől kezdve egy vagy több fog 25 módjára vannak kialakítva. A rajz a találmány szerinti tolókának két foganatosítási példáját szemlélteti. Az 1. és 2. ábrák egy foganatosítási példát elől- és oldalnézetben mutatnak, ahol is 30 a tolóka mellső fala részben ki van törve, a 3. *és 4. ábrák ugyanazon ábrázolásban; második foganatosítási példát mutatnak. Az 1. és 2. ábra szerinti megoldásnál az (1) 'tolóka mellső és hátsó: falának (2) ol-Ezl a nap az 593Ó/1939. M. E. sz. szabadalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés dalperemei az elágazó csatornák végein 35 fogszerűen vannak kialakítva. E (3) fogak mindegyike a zárószalagok széjjelterpesz­tésekor két (4) zárótag közötti helyzetbe (1. ábra jobb fele) juthat és így a toló­kának a látási értelemben való önálló 40 mozgását megakadályozhatja. A tolóka mellső és hátsó falának oldalperemein természetesen több fogat is rendezhetünk el. A találmány a tolóka elreteszelését, egyik oldalon (5) fedőszalagokkal ellátott 45 zárószalagok széjjelterpesztésekor is lehe­tővé teszi. A húzózár ilyen elrendezésé­nél elegendő, ha a tolóka elágazó csator­náinak végrészein a tolókafalaknak az (5) fedőszalagon mozgó oldalperemeit elhagy- 50 juk, amint ezt (6)-nál a 3. és 4. ábrák mutatják. A zárószalagokat azután minden további nélkül annyira széjjelterpeszthet­jük, hogy a tolóka a második falon elren­dezett fogazásába való kapcsolódással élre- 55 teszel ődj ék. Szabadalmi igénypontok: 1. Tolóka húzózáxakhoz, mely a zárószala­gok szabad végeinek széjjelterpesztése útján a nyitás irányában való önmű- 60 ködő mozgással szemben el van rete­szélve, azzal jellemezve, hogy a tolóká­nak egyik vagy mindkét fala öldalpere­meiken (pl. 2) az elágazó csatornák vé­gétől kezdve egyszerű vagy többszörös 65 fogazással (pl. 3) van ellátva. 2. Az 1. igénypont szerinti tolóka húzó­rendelet 2. §-a értelmében á volt cseh-szlovák napja. Csehszlovák szabadalom száma: 59421.

Next

/
Thumbnails
Contents