127289. lajstromszámú szabadalom • Lábbeli vagy kesztyű

Megjelent 1941. évi július hó 1. JIAGYAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127289. szám. I/b. osztály. — G. 8883. alapszám. 10 15 25 30 Lábbeli vagy kesztyű. Helsingborgs Gummifabriks Aktiebolag cég, Helsingborg. Á bejelentés napja: 1939. évi július hó 12. — Svédországi elsőbbsége: 1938. évi december hó 2. A találmány oly lábbelire vagy kesztyűre vonatkozik, melyen a fel- és lehúzás meg­könnyítésére, egy vagy több, a lábbeli stb. hordásakor alkalmas módon összetartott hasíték van kialakítva. A találmány külö­nösen oly lábbeli és kesztyű előállítását célozza, mely a kéz csuklója vagy a láb körüli összetartás céljából, rugalmasan nyújtható szervvel van ellátva. A talál­mány különösen oly lábbeli, célszerűen gumilábbeli, pl. felcsizma, hócsizma, va­dászcsizma, sárcipő, hócipő vagy felcipő), melyet a rendes lábbeli fölé szoktak húzni. A találmányt az alábbiakban első sorban ily lábbeliekkel kapcsolatban ismertetjük. Mind kesztyűk, mind lábbelik , főleg felcipők előállításánál már régen fennáll az a kívánság, hogy felső részük oly ru­galmas legyen, hogy minden különös fá-20 radtság nélkül húzhassuk fel őket, fel­húzás után azonban szorosan zárjanak és hogy gombolás vagy fűzés nélkül szoro­san a lábhoz simuljanak. Gumilábbelik­nél pl. ezt a feladatot a lábbeli elülső részén vagy oldalain elrendezett, célsze­rűen rugalmas gumibetétek alkalmazásával próbálták megoldani. E gumirészeket ál­talában a lábbeli többi gumianyagával együttesen vulkanizálták. Javasolták továb­bá a guminak a kész lábbelibe való bevar­•rását. Egyik esetben sem volt azonban az eredmény kielégítő. A gumibetétek ugyanis aránylag nagy igénybevételeknek vannak alávetve és a lábbeli viselésekor 35 állandó feszültség alatt állnak, ami tudva­levőleg még a jóminőségű gumiárura is károsan hat. Ez okból e gumibetéteket általában aránylag vastagra készítik. Ez okból a gumilábbeli nehezen válik fel- és lehúzhatóvá, másrészt nyomást fejt ki a 40 lábra. Ehhez járul még, hogy az aránylag nagy nyúlás folytán, melyet a gumi.szen­ved, úgyszólván lehetetlen a használatban beváló lakkot találni. Javasolták továbbá lábbeli-betéteknek 45 gumiszövetből való előállítását. Az ily szö­vet azonban vulkanizálás előtt nehezen helyezhető a lábbelibe, mert a meleg ha­tására megsérül. A betétek a vulkanizá­lás után ugyan bevarrhatok, de a gumi var- 50 rásával kapcsolatos nehézségek folytán az eljárással készült árú általában nem tet­szetős külsejű. Emellett ez a gumiszövet rendesen kevésbbé tartós, mint a gumi­lábbeli többi része. A kopott gumiszövet 55 azonban nem cserélhető ki újjal, a lábbeli tetszetősségének sérelme nélkül. A találmány e hátrányokat oly lapos gumitestbőr álló, rugalmasan nyújtható el­zárószerv alkalmazásával küszöböli ki, 60 melyen ráncok, fodrok vagy hullámok vannak. Ez utóbbiak hossziránya szöget zár be a ruhadarab felhúzásánál fellépő tágulás irányával, úgyhogy a tágulás foly­tán a gumitest ráncai kisebb vagy nagyobb 65 mértékben kisimulnak. Mivel a gumitestet ráncölt, fodros vagy hullámos alakban vulkanizálják, mindennemű nyúlásnak ru­galmasan áll ellent. Ellenállása a gumi­lemez vastagságához, a ráncok, fodrok 70

Next

/
Thumbnails
Contents