127286. lajstromszámú szabadalom • Önműködő klozetöblítő berendezés

2 14Í48«. Szabadalmi igénypontok: 1. önműködő klozetöblítőberendezés, me­lyet az jellemez, hogy az ülésdeszka és az öblítővíz beömlő és kiürítő szelepei, 5 mechanikai közlőmű útján, összekötte­tésben állanak egymással. 2. Az 1. igénypontbari meghatározott beren­dezés kiviteli alakja, melyet az jellemez, hogy a közlőművet két kétkarú emelő 10 és egy tolórúd alkotja. .... 3. A 2. igénypontban meghatározott beren­dezés kiviteli alakja, melyei az jellemez, hogy az egyik kétkarú emelő az ülés­deszkával és a tolórúddal, a másik két-15 karú emelő pedig a beömlő és kiürítő szelepekkel, továbbá a tolórúd másik vé­gével áll összeköttetésben. 4. Az 1. igénypontban meghatározott beren­dezés kiviteli alakja, melyet az jellemez, 20 hogy az öblítővíz nyomóvezetékében a beömlési vezérlő oly kettős szelep van, melvnek egvik része az ülésdeszkával ve­zérelt közlőművel áll összeköttetésben, másik résfcfe pedig önműködő vízszint­szabályozóhoz csatlakozik. 25 5. Az 1. igénypontban meghatározott beren­dezés kivileli alakja, melyet az jellemez, hogy az ülésdeszka terheletlen állapota mellett az öblítővíz nyomóvezetékében zárt beömlő és az öblítővíz tartányában 30 nyitott kiürítő szelepek vannak. 6. Az 1—5. igénypontok bármelyikében meghatározott berendezés kiviteli alakja, melyet az jellemez, hogy az öblítővíz tartányába nyúló, az előre meghatáro­zott, legmagasabb vízszint túllépésekor a fölös vizet levezető és az öblílőcsőbe kötött túlfolyó vezetéke van. 7. A 2. vagy 3. igénypontban meghatározóit 40 berendezés kiviteli alakja, melyet az jel­lemez, hogy a tolőrndal használatlan ál­lapotban a kiindulási helyzetbe vissza­állító rugója van. 35 1 rajzlap melléklettel PelelöS kiadő: dr. ladoitléri S2MEttít«K tSTVAti fh. leit. szäb. blrő. ..Jövő" Nyomdaszövetkezet. Budapest. IX.. Erkel-u. 17. Vél.: 182-'278Felelős vezető: Bárányi József

Next

/
Thumbnails
Contents