127277. lajstromszámú szabadalom • Cseppek számlálását lehetővé tevő palack

Megjelent 1941. évi július hó i. MA.GTAE KIItiLXT SZABADALMI BIRÖSÄG SZABADALMI LEIRAS 127277. szám. XVII/e. osztály. — A. 4418. alapszám. Cseppek számlálását lehetővé tévő palack. Soc. Án. Amuchina cég, Génua (Olaszország). A bejelentés napja: 1940. évi március hó 23. — Olaszorsiági elsőbbsége: 1939. évi március hő 24. A találmány cseppek számlálását lehe­tővé tevő palack (cseppentő- vagy csepp­adagoló-palack), melynek — az ismert megoldásokkal szemben — egyszerű a 5 szerkezete. A találmány szerinti palackkal a osepp­adagolást a dugónak a palackból való el­távolítása nélkül végezhetjük. A mellékelt rajz a találmány két pél-10 daképen vett megoldási alakját mutatja. Az 1. ábra a 2. ábra A—B vonala mentén vett metszetben a találmány szerinti pia­lack fejrészét szemlélteti. A 15 2. ábra a zárókupak elhagyásával az 1. ábra C—D vonala mentén vett kereszt­metszet A 3. és 4. ábrák a palack szájnyílásába illeszkedő betétet (csőrt), a deformálható 20 résszel együtt, oldalnézetben és részben metszetben, illetve felülnézetben mutatják. Az 5. ábra a 2. ábra E—F vonala mentén) vett metszet. A r 25 6. ábra a találmány szerinti palack más, változata, az 1. ábrához hasonló metszet­ben. Az 1—5. ábrákat ismertetve, a palack­szájnak fordított osonkakúp-alakú —a— 30 kiszélesítése van, melynek fenékrészéhez a lényegében négyszögletes —b— nyílás (torkolat) csatlakozik. Utóbbi a palack belső terével áll összeköttetésben. A —1>— nyílás oldalfelüljeteinek, illetve oldalfa-35 Iáinak domború görbületei vannak (2. ábra). A négyszögletes —b— nyílás négy sarkában egy-egy —c— horony van. A —b— nyílásba a gumiból vagy más hasonló anyagból való —d— tömböcske van helyezve. Utóbbinak tengelyirányú fu- 40 rata van, mely az —e— dugóval zárható. Az —e— dugónak kiszélesedő —f— feje a —c— hornyok kifolyató-végeit majd­nem teljesen fedi. Az —e— dugó a —d— tömböcske ten- 45 gelyirányú furatába van szorítva oly cél­ból, hogy a —d— tömböcskét deformálja és annak külső felületeit a —c— hor­nyokba szorítva, a —c— hornyok kereszt­metszetét csökkentse ós így lényegileg ka- 50 pilláris átjárásokat létesítsen, amelyek ia folyadék-cseppek biztos és szabályos el­osztását teszik lehetővé. < A palack-száj fölé a tömílően záró —h— kupak van helyezve, amelynek tömítését 55 a kupakba helyezett —g— tömi tőla p (tö­mítőkorong) biztosítja. A 6. ábrán látható változatnál a palack­szájnak, az 1. ábra szerinti, csonkakúp­alakú —a— kiszélesítése helyett, belső 60 —i— vállrésze van. E vállrészen fekszik a —g— tömítőgyűrű, amely az —e— dugó kiszélesített —f— fejrészét körülveszi. A —g— tömítőgyűrű a —h— kupak becsia­varása közben összenyomódik és a palack 65 tömítő zárását biztosítja. A találmány további változatánál az —e— dugó és a —d— tömböcske egyetlen tömör, csonkakúp-alakú vagy hengeres tömbbel helyettesíthej.ő, mely ugyanabból 70

Next

/
Thumbnails
Contents