127187. lajstromszámú szabadalom • Szűrőtartó doboz

Megjelent 1941. évi június hó 16. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127187. szám. IX/f. osztály. — K. 150.38. alapszám. Szíírőlarlő doboz. Kellner Oszkár, Biburg (Augsburg m. Németország). A bejelenlés napja: 1938. évi január hó 15.* — Nématorsiági elsőbbsége: 1937. évi január hő 18. Annak elkerülésére, hogy a fényké pészeli tárgylencsére rézsútosan elölről essenek, oldalról érkező fénysugarak ne gyuru­_.., Di . vagy másalakú nap-5 ellenzőket szoktak a tárgylencse fogla­latára feltenni. Ilyen napellenzők azon­ban aránylag drágák és főleg további kcllékrészl alkotnak, amelyet a fény­képésznek magával kell vinnie. A la-10 lálmány célja e hátrányt elkerülni és egy már meglevő kellékel, nevezetesen a szűrők, előléllencsék és más fény­képészeti kellékek felvélelére használa­tos dobozi úgy kiképezni, hogy 15 az egyben napellenzőként is használ­ható legyen. Ismerünk már dobozokai egyes vagy akár több szűrő és effélék felvételére, melyek több részből állanak. 20 sen célszerűen nevezete­gvűrűalakú fenék­-a. -~ o, --- -bői és egy ugyancsak gyűrűalakú vagy másformájú alkalmas fedélből. A la-25 álmány szerinti doboz három részbői áll és pedig egy gyűrűalakú fenékből, egy közbenső részből és egy hozzáillő gyűrűsalakú fedélből. Ezt a közbenső részt vagy gyűrűi alakítjuk ki a talál­mány szerint napellenzőkérit oly mó­don, hogy belsejébe alulról egy máso-30 dik gyűrű van beillesztve, mely olyan alakú és belső átmérőjű, hogy a köz­benső résznek napellenzőként való használatánál a kamrára rátolható. A rajz egy kivileli példái mulat: * Ez a nap az 5930/1939. M. E. .sz. ren szabadalmi hivatalnál annak Az 1. ábra a szíírődoboz fedelét áb- 35 rázol ja. 2. ábra a napellenzőként kialakí­közbensö gyűrűt, 3. ábra egv további közbenső gvíí-4. ábra pedig a szűrődoboz fene­a toll a rűl, 40 a kél, az ő. ábrán a doboz különféle ré­szeit összeállítva látjuk, a 6. ábrán pedig a fényképező ké- 45 szülékéi fellelt napellenzővel. Ha a dobozt csak egy szűrőhöz akar­juk használni, akkor a fedő 1 gyűrű­jét (1. ábra > a szokott módon a doboz 2 fenékgyűrűjére '4. ábra; lojjuk. Ha 50 több szűrői vagy más fényképészeti kellékel akarunk elhelyezni, akkor az 1., 2., 3. és 4. ábrán ábrázolt része­kel az 5. ábrán látható módon össze­rakjuk. A 3 gyűrű belső átmérője kö- 55 rülbelül megfelel az 5 lépcsőn elhe­lyezkedő szűrök átmérőjének. A 4 gyűrű átmérője megfelel a fényképező készülék tárgylencse foglalata átmérő­jének. ' 60 A 3 közbenső gyűrű olyan magas, hogy napellenzőnek is használható: ez . esetben csak a 2. és 3. ábrán fellün­lelcll 3 és 4 részeket toljuk össze és a 4 közbenső gyűrűi ráhúzzuk a 0 65 lárgylencsefoglalalra, amint azl a (5. ábra mulatja. Az 1 fedelei és a 2 fe­nekel lehúzzuk és félretesszük. Xapel­delet 2. §-a értalméban a volt cseh-szlovák idsjé.i tatt bsjslentés napja.

Next

/
Thumbnails
Contents