127175. lajstromszámú szabadalom • Hernyótáncos járművek kormányműve

Megjelent Í941. évi június hó 16. MAGTAB KIRÁLYI SZABADALMI BIEÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127175. szám. XX/a/2. osztály. — C. 5328. alapszám. Hernyóláncos jármüvek kormányműve. v Ceskomoravská-Kolben-Danék akcióvá spoleenost cég, Prága. A bejelentés napja: 1938. évi február hó 8.' Már ismeretesek hernyóláncos jár­művek olyan kormányművel, amelyek­nél a jobb és bal hernyólánc hajtó­művébe bolygőkerékmű tokja van ik-5 látva. Ezeknek a kormányműveknek eddig ismert megoldásai azonban igen bonyolultak, kevéssé mozgékonyak, nagy helyet foglalnak el és ezért nem alkalmasak ott, ahol a szerkezet egy-10 szerűségére, megbízhatóságára és tö­kéletes hűtésére súlyt helyeznek. Eze­ket a követelményeket különösen harc­járművek kormányműveinél kell kielé­gíteni. 15 A találmány hernyóláncos járművek olyan kormányműve, amely a bolygó­kerkémű mindegyik oldalán alkalmaz­ható és olyan kialakítású, hogy az ed­dig ismert megoldások valamennyi hát-20 rányál kiküszöböli. A mellékelt mjz a találmány szerinti kormányművel tünteti fel, mely két­felőképen rendezhető el, még pedig: a) A rajz jobboldali része, a közlő-25 műszekrény X tengelyétől jobbra. olyan elrendezési szemléltei, amelynél a bolygőkerékmű -1 koszorúkerékből, 5 bolygókeréklarlóból és G bolygóke­rekekből, valaminl 7 hajtott kerékből 30 áll. b) A rajz baloldali részén, az X-lengelytől balra, olyan elrendezés lál­haló. amelynél a bolygőkerékmű 8 szekrényből', 9 bolygókerekekből és kél 35 hajlóit kerékből áll, mely utóbbiak kö­* Ez a nap szabadalmi hivatalnál 40 az 5930/1939. M. E.' sz. rendelet annak idején tett bejelentés napja. zül a 10 kerék kisebb a 11 keréknél. Egyéb részletek tekintetében az elren­dezés a borygókerékmű mindkét meg­oldásánál ugyanaz. A közlőműszekrény 1 lestéhez továb­bá a kúpkeréktokot és a 2 bolygóke­rékműtokot csavaró íjuk; a .2 toknak kétoldalt egy-egy 3 fedele van. A bolygókerekek 8 tokjának vagy a 4 koszorúkeréknek 13 agya külön 15 45 darabba nyúl, mely két kúpos rész­ből és egy középső, hengeres részből áll. Az egyik kúpos résznek a 35 kúp­kerékkel kapcsolódó 15' kúpkerékfoga­zása van. Ezeket a 13 agyakat 16 anyák 50 barázdált 14 csap révén fogják össze. A 8 lókban, golyós csapágyakban, két­féle (két) 9 bolygókerék van. A kiseb­bik 9 kerék a 11 nagy hajlott kerék­kel kapcsolódik, mely a 19 hajtó fél- 55 tengellyel kapcsolatos: utóbbinak vé­gén kicsiny 20 fogaskerék van, mely a hajtást ismert módon a hajtóíáncok jobb vagy bal hajlókerekére viszi át. Ha az elrendezésben koszorúkerék 60 van. akkor ez a 4 kerék az 5 bolygó­kerék-larlóban golyós csapágyak révén ágyazott 6 bolygókerékkel kapcsoló­dik. Az 5 keréktartó a jobboldali 19 féllengellvel kapcsolatos. A 9, ilí lp kereket 12 fékdobbal sze­reljük fel. A 19 baloldali hajtó félten­gelyre van ékelve a 23 fékdob. A 12, 23 fékdobok között súrlódó kapcsoló, pl. lamellás kapcsoló van, mely 24 la-2. §-a értelmében a volt cseh-szlovák 65 70

Next

/
Thumbnails
Contents