127174. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tisztítatlan kénsav magasfokú töményítésére deflegmátorokban vagy effélékben történt előkezelés után

Megjeleni 1941. évi június hó 16. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127174. szám. IV/h/1. (IV/i.) osztály. — B. 14730. alapszám. Eljárás tisztítatlan kénsav magas fokú töményítésére deflegmátorokban vagy effé­lékben történt előkezelés után. Büsching Willi magánmérnök, Halle a. d. Saale. A bejelantés napja: 1929. év! március hó 27.* A találmány tárgya eljárás tisztítat­lan kénsav magasl'okű töményítésére deflegmátorokban történt előkezelés ulán. 5 ísmcrelesek olyan eljárások kénsav­nak nyill csészékben való löményíté­sére, melyekben a löményílendő kén­savat egészen a löményítőedény fene­kéig vezetlek. 10 A kénsav bevezetése egészen a tömé­ny ílőedény fenekéig az ismeri eljárá­sokban csak az eljárás kezdetén volt lehetséges, mert magasabb fokú lömé­nyíléskor a kénsavban levő lisztállan-15 ságok lecsapódlak és a kénsavbeeresz­lőcsöveket eltömték. Ezért a kénsavnak az üst fenekéig való bevezetésétől eltekintettek, de e iniall az üstben a sav rétegeződése kö-20 vei kezelt be. Ennek következtében na­gyobb hől'ogyasztásra voll szükség ah­hoz, hogy az üst felszínén erős keletkezzék. Minthogy a legerősebb a fülölt löményílőedénynek mindig a 25 fenekén van, az üst falak lúlhevílése és ennek következtében disszociáció álll be. Továbbá a savban levő tiszlállan­ságok leszállnak a fenékre, ott lecsa­pódnak és rossz hővezelőképességük 30 folytán csakhamar a fenék keresztül­égéséi, léhát a löményítőedény meg­rongálását okozzák. A találmány arra vezelelt, hogy a koncentrált kénsav csak abban az esel-35 ben vezethető be kifogástalanul és fo-Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. sav sav lyamatosan az öntöttvas üst legalsóbb szintjeibe varjuk. A talál savat az ha a savat egyidejűleg ka-40 imám- szerint ezért a -tömény öntöttvas üst legalsó rétegei­be vezetjük, ennek fenekén kavarjuk s így meg van adva a lehetőség az ál­landó meleg bevezetésre a kénsav ösz­szes molekulájához. Ezzel egyben a kénsavat befogadó üst lúlhevítésél is 45 meggátoljuk, aminek következtében az önlöttvasedény palástjának vastagsága az eddiginél jelentékenyen kisebb lehet. Ezenkívül gondoskodás történik az üst­ben levő idegen leslek, pl. fémsók, vas- 50 iszap vagy effélék kavarásáról úgy, hogy e berendezéssel az üst állandó, önműködő tisztításban részesül. A találmány szerinti eljárás továbbá lehetővé teszi OS—98.5o/0 -os kénsav- 55 nak megszakílás nélküli előállítását veszteségek nélkül, ami eddig nem volt lehetséges, mert 98<>/o-os kénsav előál­lításakor igeu könnyen ellolódás kö­vetkezett be a 60 ILSOi = SO, -f H,0 egyenlet szerint, ami nagy veszteségek­kel járt. A reklifikáll savnak a töményítő­edény fenekére való bevezetése és ka- 65 varókészülék elrendezése különösen nyomólég vagy más oxidáló-szer be­vezetése eselén vált be. Az oxidálószer, minthogy fajsúlya sokkal kisebb a sa­§-a értelmében a volt cseh szlovák szabadalmi hivaíalnál annak idején tett bejelentés napja. A Volt Cseh Szlovák Köztársaságban megadott szabadalom száma 42821

Next

/
Thumbnails
Contents