127167. lajstromszámú szabadalom • Kocsiszekrény gépjárművekhez

Megjeleni 1941. évi június hó 16. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127167. szám. XX/a. osztály. — A. 4395. alapszám. Kocsiszekrény gépjárművekhez. Ámbi - Budd Presswerk G. m. b. H. Berlin-Johannisthal. A bejelentés napja: 1938. évi április hó 7.* — Németországi elsőbbsége: 1937. évi április hó 24. A találmány gépjárművekhez való ko­csiszekrényszerkezet, amelynek lényege az, hogy szekrényalakú keresztmetszetű hossz­tarlókat vezetünk, a szélvédő üveget elmel-5 lőzve, hídívhez hasonlóan, a kocsiszek­rény hátsó végéhez. Célszerűen a tetőt is belevonjuk a szekrényalakú tartó kiala­kításához. A tetőt előnyösen, a hossztar­tók támogatására, lényegileg egész hosszá-10 ban kettősfallal képezzük ki. A tető külső burkolatát, a lehajtott széleket is beleértve, célszerűen egy belső burkolattal egyesítve, szekrényalakú, a tető egész szélességére kiterjedő alakzattá képezzük ki, mimellelt 15 a belső és külső fal közötti közt egy vagy több helyen behelvezctt áthidaló, lehaj­tott, benyomott stb. részek útján bizto­sítjuk. Hogy az erők a jármű elejétől a tetőre 20 átvitessenek, az elülső oszlopok igen erősre vannak építve és úgy a tulajdonképeni tetőbe, mint a széllerelőbe vannak be­kötve. A szélvédő nyílás és az elülső ajtó­nyílások okozta gyöngílést azonban a ta-25 lálmány szerint úgy ellensúryozzuk, hogy az erőátvitelhez a megosztott szélvédőnyí­lás középső bordáját is fölhasználjuk me­rcvítésül, mimellett az erő c borda alsó­végétől előre és lefelé, esetleg a szél.terelő 30 és a csatlakozó részek megfelelő kiképzé­sével oldalra is átvitetik. A rajz a találmánynak egy megvalósí­tását példaképen ábrázolja. Az 1. ábra a tető vázlatos távlati képe * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. • badalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés fölülről és hátulról, rézsútos irányban 35 nézve. A 2—6. ábrák különféle kiviteli alakok metszetei, az első 1. ábra AB vonala sze­rint metszve. A 7. ábra az elülső fal vízszintes mét- 4ű szele, a szélvédő magasságában metszve. Az 1. ábrán feltüntetett kiviteli alaknál a tető külső burkolata egészen a kocsi­szekrény hátsó széléig terjed. A rézsúto­san lejtő hátsó részben van a 11 hálsó 45 ablak, célszerűen középső 12 merevítő bor­dával. Elől a 10 külső burok a 13 szélvédő nyílás kerületére is kiterjed, ahol tokot képező oldalsó 14 oszlopból és egy középső 15 bordából áll. A külső burok azután még 50 előbbre terjed és a 16 szélterelő felső fa­lát is magában foglalja. Az 1. ábrán lát­ható alakzat eleje nem ábrázolt összekötő részek révén, ugyancsak nem ábrázolt fe­nékszerkezeten nyugszik. Ez a fenékszer- 55 kezet aránylag könnyű lehet, minthogy a fető hídlartóként működik. A fenékfal pl. ngy alakítható ki a szekrényalakú hossz­larlók között, hogy maga is szekrényalakú részekből álljon. 60 A 2. ábra szerinti keresztmetszetű kivi­telnél a tető 10 külső burkolatának lehaj­lított 10a oldalrészei vannak, melyek egé­szen az ajtónyílásokig terjednek. A 10, 10a külsőfalon belül egy vagy több részű 65 17, 18, 19 belső fal van elrendezve és vele annak szélei mentén, valamint a szélek közötti helyeken van összekötve. Amint látható, így két oldalsó és egy középső rendelet 2. §-a értelmében a volt cseh-szlovák sza­napja.

Next

/
Thumbnails
Contents