127163. lajstromszámú szabadalom • Fényképező és mozgófényképező készülékekhez való kereső

Megjelent 1941. évi június ho 16. UAGYAB KIKÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127163. szám. IX/f. oszlály. — Z. 2264. alapszám. Fényképező és mozgóíényképező készülékekhez való kereső. Zeiss Ikon Áktiengesellschaf, Dresden (Németország). A bejelentés napja: 1938. évi augusztus hó 2.* — Németországi elsőbbsége: 1937. évi szeptember hó 6. A találmány alapját fényképező és moz­gófényképező készülékekhez való képke­reső alkotja, amelynél éles képhatárolás végett oly reflektáló eszközöket alkalmaz-5 nak, amelyek a képet határoló vonalakat a szemlélendő tárgy síkjában képezik le,' úgyhogy a keresőn való áttekintéskor aha­tároló vonalak ugyancsak élesen látszanak. Ilyen keresők már ismeretesek és azoknál 10 a kereső nyílásán való betekintés irányá­ban fekvő képhalároló keret képét segít­ségül vett, félig áteresztőn ezüstözött ho­morú tükör a végtelenben képezi le. Az ilyen berendezéseknek az a hátránya, hogy 15 miután a képhatároló keret csak közvetve van megvilágítva, az a szemlélő szemeiben körvonalaiban nem jelenik meg elég élesen. A találmány értelmében ezt a hátrányi azzal küszöböljük ki, hogy nem képezünk 2ole úgy, mint eddig fényt át nem bocsátó képhatároló keretet a végtelenben és azt nem így tesszük a szemlélő számára lát­hatóvá, hanem olyan képhatároló keretei alkalmazunk, amelyet a kereső kitekintő 25 nyílásán át beeső fény világít át. Az ilyen képhatároló keretet célszerűen a félig át­eresztőén ezüstözött homorú tükör előtt rendezzük el. Alkalmasan elrendezett, fényt visszavető eszközökkel ezt a keretet a 30 szemlélő szemének láthatóvá tesszük. Ter­mészetesen az ilyen keresőt oly távolság­mérővel kapcsolatban is alkalmazhatjuk, aminőt fényképészeti célokra használnak, amelynél a távolságmérő és a kereső opli-35 kai tengelyei egybeesnek. * Ez a nap az 5930/1939. M." E. sz. badalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés A rajzban példakénti kivileli alakban az 1. és 2. ábrákban a találmány tárgyát ily távolságmérővel kapcsolatban tüntettük fel, mimelletl az 1. ábra a kereső és a tá­volságmérő vázlalo;; melszele és a 2. ábra 40 az álnézős kereső ha'.ároló kerele. Az alapvonalas távolságmérő mérősuga­rát forgatható; 7 és 8 optikai ékekkel térít­jük ki. Az átnézős kereső félig áteresztő 1 ezüslréteggel ellátott 2 lencséből van. A 45 kereső előtt, vagyis a kitekintés irányában rendeztük el a fényt átbocsátó 3 képha­lároló keretei. A 2 lencsével 4 üveglömb van összekötve, mely két oldalán, vagyis a kereső benéző nyílása felé fordított ol- 50 dalán keretalakú 5 ezüslözéssel van el­látva. A 3 keretet ezzel az ezüslözéssel, va­lamint a 2 lencse félig álereszlőn ezüs-' lözött 1 rétegével tesszük a szemlélő szá­mára láthatóvá. A kereső mögölt lévő G 55 tükörbázis egyidejűleg lehelővé leszi, hogy a távolságot a íűkörbázis elölt elrendezett 7 és 8 forgalhaló ékekkel megállapítsuk. Szabadalmi igénypont: 1. Fényképező és mozgófényképező készü- 60 lékekhez való kereső, amelynél képhatá­roló keretei a végtelenben képezünk le és a megfigyelő számára fényt vissza­vető eszközökkel tesszük láthatóvá, mely­re jellemző, hogy a keresőnek fényt ál- 65 bocsáló képhatároló kerete van. 2. Az 1. igénypont szerinli kereső kivileli rendelet 2. §-a értelmében a volt cseh-szlovák sza­nopla.

Next

/
Thumbnails
Contents