127108. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fertőzőbetegségek leküzdésére alkalmas szer előállítására

Megjelent 1ÍI41. évi június hó 10. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127108. szám lV/h/2. oszlály. — K. 15208. alapszám. Eljárás fertőzőbetegségek leküzdésére alkalmas szer előállítására. Kósa Rezső, szigorló orvos, Budapest. A bejelentés napja: 1940. évi május hó 23. A találmány azon a felismerésen alap­szik, hogy fertőzőbetegségek esetében a szervezetben a fagocilák megszaporílása, más szóval művi leukocitózis létrehozása 5 e betegségek leküzdésénél rendkívül elő­nyös. Ily művi leukoeilózis terén végzett eddigi kísérletek legtöbbje kudarccal járt. részint a használt, különböző, leukostimu­lánsoknak nevezett és többnyire fehérje-10 természetű anyagok által előidézett súlyos mellékhatások, részint pedig az előidézett leukocitózis csekély mértéke miatt. Azt találtam, hogy fertőzőbetegségek le­küzdésére alkalmas szert állíthatunk elő 15 úgy, hogy kolloicl-diszperzilású szénszem­csékből (koromszemcsékből) injekcióra al­kalmas szuszpenziót készítünk. A szusz­penziót a betegség termeszeié szerint in­travénásán (vizes közegben; vagy inlra-20 mnszknlárisan (olajos közegben) alkalmaz­zuk. A kolloid-koromoldal előállítására cél­szerűen az ú. n. kínai tus nyersanyagát, pl. a növényi olajak, kámfor, vagy friss 25 gyanta elégetésénél keletkező rendkívül diszperz kormot használjuk. E koromszemcsékel. pl. magában véve ismeri tetszőleges módon vízben vagy meg­felelő vizes oldalban, pl. fiziológiai kony-30 hasóoldalban vagy injekcióra alkalmas olajban, pl. szezámolajban diszpergáljuk. A szuszpenzió fenntartásai a szervezetre nem árlalmas védőkolloidokkal biztosít­hatjuk. A folyékony közegben célszerűen leg- 35 alább felez relék-mennyiségű, előnyösen cgyezreléknyi vagy. a fertőző betegség ter­eimé! löbb meszeiéhez képest. lünk. kolloidális nromszemcsét diszpergá-41) Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás fertőzőbetegségek leküzdésére al­kalmas szer előállítására, melyre jellem­ző, hogy kolloid diszperzilású szénszem­csékből injekcióra alkalmas szuszpenziói 45 készítünk. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás fogana­tosítás! módja, melyre jellemző, hogy a koromszemcséket vízben vagy a meg­felelő vizes oldalban, pl. fiziológiai kony- 50 hasóoldalban diszpergáljuk. 3. Az 1. vagy 2. igénypontok szerinti eljá­rás foganalosílási módja, melyre jellem­ző, hogy a szuszpenzióban koromszem­csék melleit a szervezetre ártalmatlan 55 véd okolloidol használunk. 4. Az 1. igénypont szerinti eljárás foganalo­sítási módja, melyre jellemző, hogy a koromszemcsékel injekcióra alkalmas olajban, pl. szezámolajban diszpergáljuk. 5. Az 1—1. igénypontok bármelyike sze­rinti eljárás foganalosítási módja, melyre jellemző, hogy a folyékony közegben legalább félezrelék-mennyiségű kolloidá­lis nagyságrendű koromszemcséi diszper­"álunk. 60 65 Felelős kinrló: di\ lartoimM SZMEETXIK ISTVÁN m. kir. .=zab. bír.i. ,..T ö V ö" Xyom(lns7.övotke7et, Builnpost, IX.. Erkel-u. 17. Tel.: 1S2-27S — Fel. vez.t Bárányi József

Next

/
Thumbnails
Contents